• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
zaterdag 22 januari 2022

serrebouw

De buurtbewoners van de straten Gilseinde en Weteringstraat in Ravels zijn op hun tenen getrapt.

Op minder dan 16 meter achter hun huizen plant Aardbeihofke BV een uitbreiding van serres van maar liefst 14 054 m2.

We benadrukken nogmaals....

Zij zijn niet tegen landbouw, maar wel tegen een uitbreiding tot aan de woonzone. Ook het verdwijnen van open ruimte, het gebrek aan communicatie en de opslag van gevaarlijke stoffen baart hen zorgen.

De buurtbewoners van de straten Gilseinde en Weteringstraat in Ravels werden vlak voor de feestdagen verrast. Slechts een vijftal buurtbewoners kregen een aangetekende brief waarin staat dat Aardbeihofke BV gaat uitbreiden met zijn aardbeiserres. ‘Ik stelde me meteen enkele vragen bij deze uitbreiding met industrieel karakter’, vertelt Patrick Verstraeten. ‘Ik heb enkele buren aangesproken, maar niemand wist van dit dossier. Aangezien dit invloed heeft op heel wat buurtbewoners van Gilseinde en Weteringsstraat heb ik hen op de hoogte gebracht.’

Onverwachte uitbreiding.

‘We begrijpen niet dat deze uitbreiding toegestaan kan worden’, gaat buurtbewoner Wout Vervoort verder. ‘Zijn huidige serres en loods zijn al niet geregulariseerd. De uitbreiding waar Aardbeihofke het over heeft, is eigenlijk een nieuw complex aan de overkant van de straat en dus niet aanpalend zijn bedrijf. Omwille van een buis onder de grond naar de overkant van de straat zou het een uitbreiding zijn. Als burger mag dit toch ook niet?’ Ook Kate Van de Pol is radeloos. ‘De aardbeiserres staan gepland op zo'n 16 meter tot de woningen. Er zullen ook gevaarlijke stoffen zoals salpeterzuur en magnesiumnitraat gestockeerd zijn. Omwille van deze kleine afstand heb ik enorm veel schrik. Ik kijk ook bang uit naar de toekomst vanwege de lichtvervuiling.’

14.000 m² 

De locatie van de uitbreiding is tussen de woonzone en het Gewestbos van Ravels. ‘Deze open ruimte zal volgebouwd worden tot 14 000 m2. De natuur zoals kikkers en vogels die er nu leven of eten zullen daar dus verdwijnen’, sluit Miranda Heijboer aan. Kim Buyst, Groen-politica en volksvertegenwoordiger in de Kamer: ‘Dit bedrijf ligt niet in de vooropgestelde concentratiegebieden voor glastuinbouw aangegeven door Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; daarnaast weten we allemaal dat we de druk op de open ruimte moeten terugdringen, en daarin hebben ook lokale besturen een belangrijke rol te spelen. Ook Groen Ravels zal bezwaar aantekenen tegen de uitbreiding van het bedrijf omwille van de nadelen ervan voor mens en natuur’.

De buurtbewoners van Gilseinde en Weteringstraat roepen via verschillende kanalen op om bezwaar in te dienen. Dit kan door schriftelijk een bezwaar af te geven aan het loket van de gemeente of online via https://omgeving.geoportaal.be/ravels/OMV_2021163330. Klik linksonder op ‘Omgevingsloket’ en vervolgens op ‘Nieuw bezwaarschrift toevoegen’.