• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
donderdag 19 juli 2018

Cultuurraad

cultuurraad filiphendrikx

Eén van de laatste daden van uittredend voorzitter van de Ravelse Cultuurraad, Filip Hendrikx, was het uittekenen van een visie rond het cultuurbeleidsplan van de gemeente Ravels voor de komende jaren.

Samen met verscheidene standpunten vanuit de algemene vergadering heeft het dagelijks bestuur van de culturraad (CR) volgende beleidspunten vooropgesteld.

Add a comment

© RAWEPO

Ook in mei kwam de Ravelse Cultuurraad bijeen voor een dagelijkse bestuursvergadering.

Er stonden alweer enkele interessante punten op de agenda.

Add a comment

© RAWEPO

Op 17 april hield de Ravelse Cultuurraad haar algemene vergadering in de gemeentelijke zaal van De Brouwerij.

Naar aanleiding van het verkiezingsjaar was er dit jaar een extra algemene vergadering gepland waarin de Ravelse burger ook was uitgenodigd om deel te nemen aan het cultuurdebat. Uit de debatronde kwamen enkele opmerkelijke resultaten en pijnpunten uit de bus waar verbetering mogelijk is. 

Add a comment

cultuurraad verslag

Het dagelijks bestuur van de Ravelse Cultuurraad zat in februari bijeen om de volgende agendapunten te bespreken....

Add a comment

© RAWEPO

Op 8 november hield de Ravelse Cultuurraad haar dafgelijks bestuur.

Volgende agenadunten stonden op de agenda.

Add a comment

cultuurraad verslag

Op 17 november hield de Ravelse Cultuurraad haar Algemene Vergadering in de gemeentezaal van de Brouwerij.

Hierbij geven we u graag het verslag mee van de algemene vergadering.... 

Add a comment

winnaars rawepoprijs

Vrijdagavond 17 november 20:00 h, de gemeentezaal De Brouwerij te Weelde is het toneel voor de uitreiking van de Ravelse Cultuurprijs 2017.

Een goed gevulde zaal keek vol verwachting uit naar de onthulling van de beste foto die de titel van Cultuurprijs Ravels 2017 zou opleveren.

Add a comment