• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
maandag 21 mei 2018

© RAWEPO

Op 8 november hield de Ravelse Cultuurraad haar dafgelijks bestuur.

Volgende agenadunten stonden op de agenda.

  

** Zomerspektakel Nieuwkerk **

De contactraad cultuur van Goirle stelt aan de cultuurraad Ravels voor om samen een zomerspektakel te organi-seren waarbij lokale verenigingen en amateurkunstenaars podium- en beeldende kunsten kunnen tonen. Het zou kunnen plaatsvinden in september 2019. De cultuurraad neemt het voorstel in overweging.

** Kerkenbeleidsplan **

Frans Verhoeven, voorzitter van het centraal kerkbestuur, geeft toelichting over het kerkenbeleidsplan van Ravels. De cultuurraad merkt op dat de gemeente al ideeën heeft over de herbestemming van de Sint-Janskerk en vraagt hierbij betrokken te worden.

** Reacties gemeentebestuur **

Het gemeentebestuur heeft op 8 november de cultuursubsidies uitbetaald zoals geadviseerd door de cultuurraad.

Aan de richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infohouders werden volgende wijzigingen aangebracht:

- de infoborden moeten ten laatste een week na de start van de manifestatie verwijderd worden

- er mag per infohouder maximaal één infobord per manifestatie aangebracht worden.

- de verantwoordelijke uitgever dient op het infobord vermeld te worden.

** Erkennings- en subsidieaanvragen **

- De vergadering adviseert om het Kermiscomité Den Eel te erkennen als kermiscomité (categorie 5).

- De Gezinsbond Poppel heeft laten weten dat ze niet meer bestaat.

- De cultuurraad adviseert om een opstartsubsidie van € 193,20 uit te keren aan het buurtcomité Hondseind.

** Algemene vergadering – Uitreiking cultuurprijzen **

De algemene vergadering met de uitreiking van de cultuurprijzen vindt plaats op vrijdag 17 november 2017 om 20.00 uur in de gemeentezaal De Brouwerij. Het dagelijks bestuur heeft op basis van het juryadvies vastgelegd van welke foto’s er postkaarten gemaakt worden, welke foto’s genomineerd worden voor de cultuurprijs en aan welke foto de juryprijs wordt uitgereikt.

** Straatnaam verkaveling Kampdijk-Bovenheide **

De cultuurraad zal aan het gemeentebestuur adviseren om de naam Bremstraat te geven aan de nieuwe straat die aangelegd wordt tussen de Kampdijk, de Bovenheide en de Lusthofstraat.

** Varia **

Kunstenaar Tijs Van Nieuwenhuysen heeft op een pijler van de kanaalbrug in Ravels een muurschildering gemaakt die past in het project VaArt, een spin-off van De Vaart Verjaart.