• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
maandag 29 november 2021

109 not ravels steenweg weelde 31 3

Openbare verkoping van nieuw gebouwde woning gelegen te Poppel, gemeente Ravels, Steenweg Weelde 31

NOTURA Geassocieerde notarissen te 2381 Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14 (tel. 014/659245), zullen vrijwillig openbaar verkopen in twee zitdagen met winst van 1% inzetpremie volgend onroerend goed:

ONDER POPPEL : GEMEENTE RAVELS - derde afdeling :

Een woning met aanhorigheden op en met grond in huidige staat van afwerking, gelegen Steenweg Weelde 31, kadastraal bekend sectie D, nummer 131B2 P0000, met een oppervlakte van twee are eenentwintig centiare. 

Vg bouwen 5 woningen 2 mei 2017

Gvv, GVR, GDv

EPC : woning nog niet in gebruik genomen

Volgens het gewestplan Turnhout goedgekeurd bij KB van 30/09/1977 gelegen in woongebied met landelijk karakter.

Niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

Blanco bodemattest 20210510524

Bezichtiging:

Elke zaterdag van 10 uur tot 12 uur en elke woensdag van 15 uur tot 16 uur en dit vanaf zaterdag 20 november 2021 tot en met zaterdag 18 december 2021.

Aanvaarding : na betaling van koopsom en kosten   

Bijzondere voorwaarden

Om als koper van de voormelde woning in aanmerking te komen is als voorwaarde bepaald dat :

* de koper(s) geen bouwgrond of woning in volle eigendom mogen bezitten of als zij op datum van de definitieve verkoping toch een woning of bouwgrond bezitten zij deze zullen vervreemden binnen het jaar na de datum van de akte van toewijs.

* de koper(s) of een van hen moet een inwoner zijn van de Gemeente Ravels, meer bepaald dienen zij de laatste tien jaar onafgebroken in Ravels gewoond te hebben of gedurende een aansluitende periode van tien jaar in de Gemeente Ravels, gewoond te hebben de laatste twintig jaar.

De definitieve koper zal uiterlijk binnen de maand de bewijsstukken voorleggen.

Deze verkoping zal doorgaan voorlopig op

 • Maandag 6 december a.s.  en  
 • Definitief op maandag 20 december a.s.  telkens om 18.00 uur in café Mitje Dorp te Poppel.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen op het kantoor van de verkoop houdende notarissen.
NOTURA Geassocieerde notarissen te 2381 Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14 (tel. 014/659245),

109 not ravels steenweg weelde 31 17

109 not ravels steenweg weelde 31 4

plan 1

plan 3