• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 25 februari 2021

 

Openbare verkoping van twee percelen bouwgrond voor halfopen bebouwing gelegen te Weelde, gemeente Ravels, Hegge

NOTURA Geassocieerde notarissen te 2381 Weelde, gemeente Ravels, Moleneinde 14 (tel. 014/659245), zullen vrijwillig openbaar verkopen in twee zitdagen met winst van 1% inzetpremie volgende onroerende goederen:

Koop een:

2381 GEMEENTE RAVELS - tweede afdeling - Weelde : 

Een perceel bouwgrond, gelegen Hegge, kadastraal bekend sectie B, nummer 544Y2 P0000/deel met perceelsidentificatie nummer B 544Z2P0000, met een oppervlakte van zes are vierenvijftig centiare (06a 54ca).

Minimumverkoopprijs : 130.000 €

 

Koop twee:

2381 GEMEENTE RAVELS - tweede afdeling - Weelde : 

Een perceel bouwgrond, gelegen Hegge, kadastraal bekend sectie B, nummer 544Y2 P0000/deel en met perceelsidentificatie nummer B 544A3P0000, met een oppervlakte van vijf are achtennegentig centiare (05a 98ca).

Minimum verkoopprijs : 125.000 € 

Volgens het gewestplan Turnhout goedgekeurd bij KB van 30/09/1977 gelegen in woongebied.

 

Gvg, Gmo, Gvkr, Vv 19/07/2017 met referte 5.00/13035/1020451.1

Niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

Blanco bodemattest R:20180632561

Aanvaarding : na betaling van koopsom en kosten   

Deze verkoping zal doorgaan voorlopig op dinsdag 1 oktober a.s. en  definitief op dinsdag 15 oktober a.s. telkens om 18.00 uur in de cafetaria van de Sporthal Molenslop, Gemeentelaan Weelde, gemeente Ravels.

Plans en inlichtingen zijn te bekomen op het kantoor van de verkoop houdende notarissen.