• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
woensdag 3 maart 2021

Den Vloet

Openbare verkoping van percelen landbouwgrond gelegen te Poppel, gemeente Ravels, ter streke “Den Vloet” en “Bremd Bergen”.

"NOTURA", geassocieerde notarissen, met zetel te Turnhout en antennes te Turnhout en Ravels (Weelde), Moleneinde 14 (tel. 014/659245) zullen vrijwillig openbaar verkopen, in twee zitdagen met winst van 1 % inzetpremie, volgende onroerende goederen:

Koop één: (zie afbeelding boven)

2382 GEMEENTE RAVELS - derde afdeling - Poppel : 

Een perceel landbouwgrond, gelegen ter streke Den Vloet, kadastraal bekend sectie C, nummer 15 W P0000, met een oppervlakte van drie hectare zes are vijfendertig centiare (3ha 6a 35ca).  

 

Koop twee: (zie afbeelding onder)

2382 GEMEENTE RAVELS - derde afdeling - Poppel : 

Een perceel landbouwgrond, gelegen ter streke Bremd Bergen, kadastraal bekend sectie B, nummer 229 A P0000, met een oppervlakte van drieënnegentig are één centiare (93a 1ca).  

Bremberg 

Volgens het gewestplan Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977, zijn de goederen gelegen in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

GVg, Gvv, GDv,Voorkooprecht in voordeel van de pachters

Aanvaarding : volgens de wet

 

Koop 2 is gelegen in overstromingsgevoelig gebied en in risicozone voor overstromingen en in recent overstroomd gebied 

Deze verkoping zal doorgaan voorlopig op woensdag 29 januari a.s. en definitief op woensdag 12 februari a.s. telkens om 15.00 uur in café Mitje, Dorp 28 te Poppel, gemeente Ravels. 

Verdere inlichtingen zijn te bekomen op het kantoor van de verkoophoudende notarissen.