• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zaterdag 1 oktober 2022
received 817495488632950
Vanaf 1 mei starten gefaseerd de werken aan de vervangingsbouw van 40 wooneenheden aan de Wilders te Poppel.

De bouwwerken zijn vergund aan Bouwwerken Wienen en het project valt onder de supervisie van woonmaatschappij 'de Ark'.

In de eerste fase zal er plaats zijn voor de volgende   woonblokken:
4 appartementen met 2 slaapkamers
4 huizen met 3 slaapkamers
2 huizen met 4 slaapkamers
Zoals boven al vermeld starten de werken vanaf 1 mei 2019

received 2238737172857423

Buurwerking in De Wilders:

In 2018 zette de Ark ook de schouders onder mooie buurtinitiatieven. Sommige intussen een vaste waarde, andere splinternieuw.
In De Wilders werkt de woonmaatschappij mee aan het project ‘buurtgerichte zorg’.

Sem Erkens, Diensthoofd Welzijn OCMW Ravels: ‘Buurtbewoners en professionele partners slaan de handen in elkaar om van De Wilders een buurt te maken waar het aangenaam leven is. Samen hebben zij al diverse verbindende activiteiten georganiseerd: een zwerfvuilactie, een buurtbarbecue en een open loket (waar partners ter plaatse komen en buurtbewoners informeren en adviseren). Het is prachtig om te zien hoe het project buurtbewoners in hun kracht zet en hoe het partners overtuigt van het belang van samenwerken en laagdrempelig aanwezig zijn.’