• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
woensdag 22 mei 2019
Bouwgronden Schoolstraat Weelde
0,00 USD
0,00 EUR
0,00 CAD
2380, Schoolstraat.
Eigenaar: Land
Pand ID: V08632
Huis grootte: 382 Sqrt

Zes percelen bouwgrond voor half open bebouwing, gelegen Schoolstraat, Weelde (Ravels)

Zes percelen bouwgrond voor half open bebouwing, gelegen Schoolstraat, Weelde (Ravels) zijnde loten 5 t/m 10 van de verkaveling, kadastraal bekend sectie A, nummers 453 L3 deel, 453 R3 deel

- LOT 5: een perceel bouwgrond voor half open bebouwing, gelegen Schoolstraat, groot 382 m², Verkoopprijs: € 89.770,00

- LOT 6: een perceel bouwgrond voor half open bebouwing, gelegen Schoolstraat, groot 324 m², Verkoopprijs: € 87.480,00

- LOT 7: een perceel bouwgrond voor half open bebouwing, gelegen Schoolstraat, groot 324 m², Verkoopprijs: € 90.720,00

- LOT 8: een perceel bouwgrond voor half open bebouwing, gelegen Schoolstraat, groot 323 m², Verkoopprijs: € 90.440,00

- LOT 9: een perceel bouwgrond voor half open bebouwing, gelegen Schoolstraat, groot 323 m², Verkoopprijs: € 90.440,00

- LOT 10: een perceel bouwgrond voor half open bebouwing, gelegen Schoolstraat, groot 583 m², Verkoopprijs: € 157.410,00

Deze verkoopprijzen zijn van toepassing indien de kandidaat kopers voldoen aan volgende bijzondere voorwaarden: (speciaal gericht naar jonge gezinnen van de gemeente Ravels)

 1. Inwoner zijn van de gemeente of een band hebben met de gemeente
 2. Geen eigendom (woning/bouwgrond) in bezit hebben
 3. Jonger zijn dan 35 jaar

In geval van gehuwden of wettelijk samenwonenden volstaan deze voorwaarden indien ze van toepassing zijn op één van beiden.

Aanvaarding : onmiddellijk na betaling van koopsom en kosten

Volgens gewestplan Turnhout goedgekeurd op 30/09/1977 gelegen in woongebied

Verkavelingsvergunning 25/10/2016

Gvg-Gdv-Gvkr-niet gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, niet gelegen in een risicozone op overstromingen of in een recent overstroomd gebied, niet gelegen in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone.

Plannen en inlichtingen ten kantore van de verkoop houdende notarissen, Segers 014/ 65.92.45.

No reviews for house


Voeg beoordeling toe
Titel
Commentaar
Beoordeling
Agent contact
NOTARIAAT Segers & Eyskens
Ilse.Ceusters@notarissegers.be
Please past text to modal