• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zondag 17 november 2019

erfrechtWanneer iemand een zekere leeftijd heeft bereikt gaat men al eens nadenken over wat er gaat gebeuren met je eigendommen en je bezittingen als je er niet meer bent.

Heb je een eigen huis? Wie zijn dan de erfgenamen bij je overlijden? Wat zijn de rechten van de overblijvende partner? Wat zijn successierechten en hoeveel kost dit? Wie betaalt successierechten? Wat met schenkingen bij leven? Wat is een handgift? Moet ik een testament maken? Wat als ik er geen maak? Kan ik iemand van mijn kinderen onterven?

Het erfrecht maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht, hetgeen een federale bevoegdheid betreft. Het erfrecht bepaalt wie wat krijgt uit de nalatenschap van de erflater. In die zin is het erfrecht van belang voor het successierecht. Afhankelijk van wat u uit de nalatenschap verkrijgt, zal u hierop successierechten betalen. Wilt u in detail informatie aangaande het erfrecht, neem dan vrijblijvend contact op met uw notaris.....

En daar moeten we het dan mee doen qua info op de website over het erfrecht van ons Vlaamse belastingsportaal, wil u echter meer en vooral duidelijke informatie ? Kom dan vooral komende woensdag op 26 februari om19.30h naar de gemeentezaal "den Eel", Eelstraat4, Ravels Eel. Daar komt Servais Verherstraeten dit delicate onderwerp toelichten met gelegenheid om achteraf persoonlijke vragen te stellen.