• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 11 juli 2020
NIEUWTJES
Weelde van Weleer kop
Enkele honderden genodigden en sympathisanten gaven afgelopen zaterdag het startschot van een campagne die de noemer “Terug naar de/het Weelde van weleer” meekreeg. Burgemeester Walter Luyten kreeg de Antwerpse gedeputeerden en co-voorzitters van Kempens Landschap Inga Verhaert en Peter Bellens aan zijn zijde om een eerste stap te zetten naar de opwaardering van de oude kern van Weelde. Ondanks het mindere weer was de opkomst bevredigend.

Ravels-KLandschapDe historische kern van Weelde is een unieke plek die zowel een hoge historische als landschappelijke waarde heeft. Een plaats die vooral niet verloederd mag raken, en juist dat willen het gemeentebestuur van Ravels en de vzw Kempens Landschap nu voorkomen. Zij hebben de handen, samen met de buurtbewoners, in elkaar geslagen om werk te maken van de opwaardering van de historische kern van Weelde. Het oude dorpscentrum, ontstaan in de vroeg 15de eeuw, terug wat idyllischer maken is één, het weer leefbaar maken in de huidige maatschappij is twee. Daarom werd samen met een architectenbureau een masterplan uitgewerkt dat op flink wat financiele steun mag rekenen.

Inga Verhaert_en_Peter_BellensVoor het complete project werd vorig jaar immers een dossier ingediend binnen Leader MarkAante Kempen, een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Dévelopment de l'Economie Rurale" en biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen van ter plaatse. En de totaalvisie die werd uitgewerkt voor het zogenaamde “ei van Weelde” beviel de jury wel. Zij besliste dat er subsidies mochten toegekend worden en zo kan het project in Weelde rekenen op Europese, Vlaamse en Provinciale steun en middelen.

Walter LuytenTijdens info- of participatieavonden met de inwoners van “het ei” (het gebied van Torenstraat, Dreef, Hof ten Bergestraat, Voorlaar, Koning Albertstraat en Singelstraat), het Ravelse gemeentebestuur en Kempens Landschap kwam naar voren dat velen de opwaardering van de hofgracht, gekend als “de Burcht”, als een absolute prioriteit zien. Dat historisch overblijfsel, dat vroeger het kasteel Hof Ten Bergen omringde, ligt er vandaag de dag echter verloederd bij. Op sommige plaatsen is de gracht zo goed als dichtgeslibd, de oevers zijn veelal ook niet meer stabiel en bovenal is het water van een slechte kwaliteit.

Mudballs gooienOm die reden werd als startschot van het hele herstelproces gekozen om zogenaamde “Mudballs” in “de Burcht” te gooien. Deze activiteit was afgelopen zaterdag onderdeel van een heuse familiehappening waarbij er ook eendjes uit de gracht gevist mochten worden. Verder was er een goochelshow, stond er een nostalgische draaimolen en werden enkele oude volksspelen opgesteld. De Poppelse grenskapel zorgde voor een gezellig streepje muziek.

“Mudballs” dus… Om de waterkwaliteit van de oude gracht rond de pastorij te verbeteren werd er gebruikgemaakt van een innovatief pilootproject dat uniek was voor de provincie Antwerpen. De moddelballen zijn een mengeling van goedaardige bacteriën, schimmels en gisten die geen schade toebrengen aan mens en dier, maar die wel het slib afbreken. En zo werden er zaterdag bijna 2000 in het vervuilde water gegooid, goed voor miljoenen micro-organismen die hun werk gaan doen. Enkele vooraanstaanden, waaronder onze burgemeester en de gedeputeerden en co-voorzitters van Kempens Landschap Inga Verhaert en Peter Bellens mochten het voorbeeld geven, waarna zowel groot als klein hun gang mochten gaan. Het ging er uiterst amusant aan toe.

Eendjes te_waterOok over de rest van de plannen werd een en ander duidelijk afgelopen weekend. Zo zullen het kerkhof en de oude pastorij aangepakt worden en is er een heus mobiliteitsplan opgesteld. Burgemeester Walter Luyten hoopt dit binnen de huidige legislatuur nog allemaal te kunnen realiseren.

Tinne RomboutsBegin volgend jaar starten de grote renovatiewerken van het aloude centrum. Dan zullen de oude graven rondom de St Michielskerk weggehaald worden in eenzelfde fase als enkele wegenwerken. Die omvatten ondermeer het aanleggen van fietsstroken in de Hof Ten Bergestraat en het invoeren van eenrichtingsverkeer in zowel diezelfde straat als in de Dreef. Hierdoor hoopt men een rustigere buurt te creëren met veel ruimte en waar het ook veiliger wordt voor fietsters en voetgangers. Het grote verkeer, zeg maar de landbouwvoertuigen en vrachtwagens, zullen worden omgeleid via de Koning Albertstraat.

GrenskapelWat er uiteindelijk met de oude pastorij gaat gebeuren is nog niet helemaal uitgeklaard. Mogelijk wordt het een ontmoetingsplaats, al blijft het nog koffiedik kijken. Er wordt de komende weken samen met onder andere monumentenwacht nog overlegd over wat er zoal mogelijk is.

KVLVHet werd afgelopen zaterdag wel duidelijk dat alle partijen een goeie afloop van het project duidelijk zien zitten. Burgemeester Luyten was zichtbaar een gelukkig man, blij vooral met de betrokkenheid van zijn eigen bevolking. Hij voelt dat er iets unieks staat te gebeuren in zijn geboortedorp dankzij de inspirerende, enthousiaste en constructieve medewerking van de burgers, buurtbewoners.


Fotoreeks Luc J : Startschot "Terug naar de/het Weelde van Weleer"