• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 7 juli 2020
NIEUWTJES
DSC02646Woensdagavond hield het OCMW Ravels een erg late nieuwjaarsreceptie in de Wilders te Poppel.
De reden dat de receptie zo laat wordt gehouden was echter omwille van het vieren van een erg gewaardeerd collega van de OCMW medewerkers, Gerd Vertongen is aan haar laatste werkdagen toe in haar OCMW carrière.
 
Daarom dat voorzitter Koen Rombouts toch wel een speciaal en uitgebreid woordje klaar had voor de aanwezigen.  
 
“We hebben in het OCMW niet echt de traditie om jaarlijks zo’ n grote receptie te geven maar nu dachten we dat we toch een aantal mooie redenen hadden om toch eens een feestje te geven. En één van de belangrijkste redenen is trouwens onze grote dankbaarheid voor al jullie inzet. 
Inzet als personeelslid, onthaalouder of vrijwilliger het echt fantastisch om met zo’n team te mogen samenwerken.
Eerst en vooral is natuurlijk de grote dankbaarheid naar al onze vrijwilligers, die we graag vandaag hier toch ook een beetje in het zonnetje willen zetten. 

"Vrijwilligers blijven meer dan ooit  het cement van de samenleving."

DSC02662Vrijwilligers worden niet voor niets het cement van onze samenleving genoemd. We mogen dan ook blij en dankbaar zijn dat ook binnen de werking ons sociaal huis, zoveel mensen daadwerkelijk onbetaald werk willen doen en zo mee voor andere willen zorgen. 
Onze diensten van de Mindermobiele Centrale en Digidak draaien bijna volledig op jullie belangeloos engagement. Jullie diensten blijven groeien en zijn echt een Ravels succesverhaal! 

Digidak en Mindermobiele Centrale verankerd in het sociale weefsel.

Het team van Digidak Ravels telt voor het moment 10 schitterende vrijwilligers In de drie digidakpunten in onze gemeente werden vorig jaar door hen 76 initiaties gegeven voor in totaal 257 cursisten. 

IMG 205088178986455_1_1

Tijdens de vrije inlopen van Digidak die onlangs werden herdoopt in “Vrije Vragenuurtjes” werden er bijna 200 mensen door jullie geholpen, dit zijn echt schitterende cijfers voor een uitgestrekte en landelijke gemeente zoals Ravels. Hartelijk dank hiervoor!
Jose Barel, vrijwilliger van het eerste uur, heeft besloten om in mei 2015 te stoppen als vrijwilliger bij Digidak. Zij is al vanaf de opstart van Digidak Ravels actief. De eerste jaren heeft Jose voornamelijk lesgegeven en sinds 2012 zal je haar voornamelijk gezien hebben als begeleiding van lessen. 
Jose was altijd een graag geziene vrijwilliger:  iemand met veel geduld  en flexibiliteit, die heel zorgzaam kan omgaan met mensen, iemand die altijd zeer trouw geweest is aan Digidak! Hartelijk dank! We gaan u missen Jose en we gaan u voor uw inzet trouwens ten gepaste tijde zeker ook nog in de bloemetjes zetten…
 
Ook onze Mindermobiele Centrale is simpelweg niet meer weg te denken en is al jarenlang een vaste waarde voor vele mensen met een mobiliteitsbeperking in onze gemeente.
 Jullie zijn voor velen de enige mogelijkheid om nog buitenshuis te kunnen bewegen. Onze 12 vrijwilligers verzorgenden afgelopen jaar in totaal 1.200  ritten en in totaal bolden jullie ongeveer 40.000 kilometers bij elkaar voor de Mindermobiele Centrale. Onze dienst telt voor het moment  167 leden.
We zijn echt oprecht dankbaar voor al jullie onvoorwaardelijke inzet!!
 

De kinderbegeleiding, een andere belangrijke pijler binnen het Sociaal Huis.

DSC02658Een andere belangrijke pijler binnen ons sociaal huis zijn onze kinderbegeleiders van onze dienst onthaalouders, ook hen wil ik graag bedanken voor hun engagement. Engagement is hier zelfs een understatement. Roeping is hier misschien eerder gepast. Want je moet het maar doen van ‘s morgens tot ’s avonds tot 8 kinderen entertainen, ondertussen de was en de plas doen, voor het eten zorgen, luiers verschonen  en dat allemaal minutieus binnen de tijd. 
Ik zou het echt niet kunnen, jullie verdienen mijn diep respect!
Ook jullie gezinnen, want ook zij  delen voor een groot stuk mee dat engagement. 
Vorig jaar verzorgenden onze 20 onthaalouders voor bijna 16.000 opvangdagen en werden door jullie in 2015 in totaal  245 kinderen opgevangen.
Dit zijn gigantische statistieken, weet dus dat jullie de laatste 25 jaar als dienst voor een heel stuk mee ingestaan hebben voor de opvoeding van een groot deel onze Ravelse jeugd. 
De pioniers van onze dienst zijn ondertussen stillaan van hun verdiende pensioen aan het genieten. Vorig jaar stopten Stans Abbeel, Maria Buyens en Isabel Luytens. Beste Maria, Stans en Isabel… hartelijk dank voor al jullie inzet!!!
 
Tot slot wil ik graag nog alle medewerkers van ons Sociaal Huis bedanken. Het team van de sociale dienst, de medewerkers van de serviceflats, het team van het Sponsje, het PWA, de juridische dienst, de financiële dienst, het onthaal, het onderhoudspersoneel, onze dienst kinderopvang en zeker niet te vergeten allemaal onder de sublieme leiding van onze secretaris Chris. 
Jullie vormen samen echt een sociale cluster in onze gemeente.  Het is werkelijk fantastisch hoe jullie echt een team vormen. Een perfecte harmonie tussen jong en ervaren, het is voor mij nog elke dag een waar genoegen  om met jullie te mogen samenwerken. 
 DSC02657
En ik weet het beter dan wie ook, we staan in de nabije toekomst met het OCMW en de gemeente voor een aantal sterke uitdagingen. Iedereen heeft de mond vol van de komende inkanteling van het OCMW in de gemeente.
Hoe de structuren er in de toekomst gaan uitzien is op dit moment voor iedereen nog onduidelijk. Maar wat wel zeker is voor mij, is dat we dit met z’n allen op een positieve manier zullen benaderen, zoals we dat trouwens altijd doen.  
Maar anderzijds mogen we geenszins inboeten aan sociale dienstverlening. Het sociaal huis moet de gemeentelijke ingangspoort blijven voor alle sociale dienstverlening, misschien zelfs nog ruimer dan het zich nu stelt. 
Dit proces zal ook moeten gebeuren in uiterst respect voor de job-invulling van elke medewerker, zodat iedereen in de toekomst zich ook op een professionele manier verder kan ontplooien. 
Dit zal zeker ook een proces zijn waarin veel overleg zal gepleegd worden en waarin jullie inbreng en ervaring zeker zal gewaardeerd worden.
DSC02643 

Empathisch vermogen van Gerd Vertongen was een grote troef voor OCMW

Beste mensen als het u het mij toestaat zou ik graag afsluiten met misschien wel de belangrijkste reden van dit feestje. De pensionering van Gerd Vertongen.
Gerd kwam in dienst bij het OCMW op 1 januari 1990 en nam daar de opstartende dienst onthaalouders onder haar vleugels. Ze bracht haar ervaring mee vanuit Jongenstehuis Ivo Cornelis en ze nam haar job daarin op als echte moeder voor haar onthaalouders en voor de opgevangen kinderen.
Het feit dat we nu als dienst onthaalouders zo’n sterk merk zijn binnen onze gemeente is voor groot stuk haar verdienste. We zijn haar daarin echt zeer dankbaar!
De laatste 8 jaar kwam er een heroriëntering van haar job-invulling en nam ze de pensioendienst, de diensten mindermobiele centrale, ’t Sponsje en het Gemeentelijk Welzijns- en gezondheidsoverleg onder je vleugels. Op dat moment werd ik ook voorzitter van het Gemeentelijk Welzijns- en gezondheidsoverleg en kende ik een sublieme samenwerking met jou.
We hebben samen heel wat georganiseerd, een welzijnsbeurs, de valbus, … en we hebben samen heel wat plantjes verkocht voor Kom op tegen Kanker.
Beste Gerd, ik heb jou altijd gekend als een zeer loyale, betrokken en empathische medewerker, die ook door alle collega’s zeer erg gewaardeerd wordt. 
Beste Gerd, ik wil u heel erg danken voor uw inzet en ik wens u samen met Paul een lang en gezond leven waarin jullie eindeloos van elkaar kunnen genieten.”
DSC02636
 

Ook burgemeester Luyten heeft niets dan lof voor medewerkster van het eerste uur. 

Ook burgemeester Walter Luyten, ook al een voormalig OCMW wilde hier nog wat aan toevoegen maar kon enkel volmondig beamen wat zijn voorzitter al had verwoord. Walter leerde Gert kennen in het begin van haar OCMW carrière in 1990 en kende dezelfde samenwerking als Koen al uitvoerig had beschreven zodat hij niet in herhaling moest vallen. Dat de kwaliteiten van Gert vooral lagen in het inlevingsvermogen van de mensen die aan de overkant van de tafel zaten was dikwijls een erg belangrijke leidraad in te nemen beslissingen. Ze kon als geen ander aanvoelen hoe mensen zich voelden en waar de noden, dikwijls verborgen onder schaamtegevoelens zich situeerden. Ook van de burgervader werden dus enkel lovende woorden gebruikt en nogmaals benadrukt dat de Social Diensten die het OCMW vervult in de toekomst nog verder onder druk zullen komen staan. Toch is er een groot vertrouwen dat Ravels met zijn sterke team mensen deze uitdaging aan zal kunnen.

 

"Neen collega's ... ik ga echt niet wenen   :-)" 


Ook Gert zelf kwam nog even aan het woord om duidelijk te maken aan haar collega’s hoe graag ze altijd had gewerkt in dit harmonieuze team. Op het moment dat ze kwam aankloppen voor werk was ze ook al 40 jaar en was het ook in de jaren 90 niet meer zo vanzelfsprekend om werk te vinden op die “gezegende” leeftijd. Net nu iedereen de mond vol heeft van de ouderen aan de slag te houden moest zij 25 jaar geleden al ervaren hoe moeilijk het was om als 40 jarige jonkie aan de bak te komen.

Het was duidelijk dat ze op haar tanden moest bijten maar toch waarschuwde ze de collega's dat ze niet zou gaan wenen, iets wat velen precies wel hadden verwacht. Binnenkort kan ze nieuwe uitdagingen gaan uitzoeken om er zich weer met volle inzet aan te gaan wijden.

Nog veel plezier met je komende pensioen Gert, je zal dit wel ingevuld krijgen, daar twijfelt niemand aan.