• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 9 juli 2020
NIEUWTJES

stop de waanzin

Vanmorgen kwamen een aantal boeren samen op het bedrijf van de familie Van Bijsterveld in Weelde voor een gezamenlijke protestactie. 
De laatste tijd rommelt het bij de Vlaamse boeren, allen kregen een tijd geleden een zogenaamde code van het Agentschap voor natuur en Bos wat voor velen aanvoelde als een doodsvonnis voor hun familiebedrijf.
 

bedrijf van_bijsterveldCODE ROOD VOOR FAMILEBEDRIJF

De familie Van Bijsterveld bijvoorbeeld is één van de pechvogels die zo’n code rood mochten ontvangen, geen benijdenswaardige vooruitzichten dus voor de familie en hun bedrijf. Wanneer ze hun deuren mogen sluiten van Europa zal hun investering nog niet zijn terug betaald ….. hoe moet dat dan ?
 

1 op de 5 veehouderijen in Ravels zijn gebrandmerkt door Europese natuurdoelen.

 

9.499 ha groot

Ravels is een landelijke gemeente van bijna 10.000 ha groot. Daarvan wordt maar liefst 5644 ha gebruikt door de landbouw om veilig en betrouwbaar voedsel te produceren. Het zal u ook niet verbazen dat landbouw onze belangrijkste economische activiteit is. In Ravels zijn 200 voornamelijk familiale veehouderijen aanwezig, zowel rundvee, pluimvee als varkens.
 

35% Bos en Groen

geen-boerenkerkhofNaast het groet aandeel landbouw bestaat Ravels voor 35% uit bos en groen. Een deel daarvan is aangeduid als Europees beschermd gebied. Het agentschap voor Natuur en bos werkte een codering uit om aan te geven in welke mate de veehouderijen via stikstofuitstoot impact hebben op de aanwezige of nog te realiseren plantjes in deze beschermde gebieden (habitatgebieden). Voor de gemeente Ravels betekent dat :
-164 bedrijven met code groen
-1 bedrijf met code rood
-30 bedrijven met code oranje
-9 bedrijven met code blauw
 

Zwaard van Damocles boven alle bedrijven.

jos bolseric van_gestelDe bedrijven met een blauwe code zijn bedrijven waarvan de gegevens ontbraken om de juiste code te bepalen. Zij zullen zelf via de herberekeningsmodule de berekening moeten maken.
Afhankelijk van de code die het bedrijf kreeg zal het bij een vergunningsvernieuwing of uitbreiding zware financiële inspanningen moeten doen voor milderende maatregelen die de stikstofuitstoot beperken (code oranje). In het slechtste geval kan dit zelfs een sluiting van het bedrijf betekenen(code rood).
 

Onzekere toekomstperspectieven

Voor dit alles zijn op dit moment zeer beperkte financiële middelen voorzien vanuit de Vlaamse overheid. Tot vorig jaar kregen deze bedrijven zonder problemen een vergunning van diezelfde Vlaamse overheid. Vanaf 14 april leven zij in grote onzekerheid en wachten bang het moment af waarop zij een nieuwe vergunning moeten aanvragen. Deze onzekerheid duurt nu al een heel jaar!
De gemeente betaalt de rekening van zijn groene karakter. Landbouw heeft steeds getracht te werken met … en naast deze natuur, maar de huidige regelgeving maakt dit ‘samenleven’ onmogelijk. 20% van onze landbouwbedrijven zien hun toekomst gefnuikt door deze nieuwe regelgeving en de politiek kijkt ernaar.
 
Heeft landbouw in Ravels nog een toekomst? Zo ja, Vlaamse politiekers, handel er dan naar !!

Meer foto's van het protest kan u hier nog bekijken ( foto's © Rawepo/ Luc Jansens):fotograaf   Stop de waanzin

 
 boerenfront