• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
vrijdag 6 augustus 2021

B Fast Kop

Kris Geerts uit Ravels-Eel, lid van de Ravelse brandweer en werkzaam bij de civiele bescherming is gisteren vertrokken naar Nepal om samen met het team van B-Fast op zoek te gaan naar overlevenden die onder het puin liggen na de hevige aardbeving aldaar. De Belgische reddingswerkers zullen ten vroegste morgen in Kathmandu aankomen na vertragingen in het Midden-Oosten en een omweg via India.

B-fast -_GeertsKris Geerts van VGG Houtpellets uit Ravels Eel maakt de komende dagen deel uit van het USAR team Urban Search & Rescue Team van B-Fast. Het team van B-Fast vertrok zondagavond omstreeks 20.40 uur vanop Melsbroek. Door het zware materiaal waren twee tussenstops nodig, maar landen in Dubai bleek vannacht niet mogelijk, waardoor moest worden uitgeweken naar Bahrein. Na die vertraging hoopte het team maandag om 16 uur in Kathmandu te landen, maar ook dat lukte niet. De Nepalese hoofdstad kan de vele aankomende vluchten niet aan. De luchthaven staat vol vliegtuigen die noodhulp en reddingsteams afleveren. B-Fast is daarom moeten uitwijken naar New Delhi, in het noorden van India.

Het 43-koppige team is gespecialiseerd in ‘urban search and rescue’, zoeken naar overlevenden onder het puin. De tijd tikt dus. Maar teamleider Gilles Du Bois D’Aische geeft de hoop niet op. Vraag blijft wanneer B-Fast in Kathmandu zal geraken. De luchthaven kan er maar een handvol vliegtuigen tegelijk ontvangen en het uitladen vraagt tijd. Pas als er toestellen weer vertrekken, komt er dus plaats vrij voor de volgende. Ook B-Fast heeft zowat twee uur nodig om uit te laden. Pas nadien kan het vertrekken naar de nog toe te wijzen sector om er effectief van start te gaan met de zoek- en reddingsacties.

Start B-Fast

Naar aanleiding van de geboden Belgische hulp tijdens de aardbevingen in Turkije (november en augustus 1999), achtte de Federale Regering het noodzakelijk een permanente structuur op te richten om in geval van rampen sneller en efficiënter bijstand te kunnen bieden, vooral wanneer mensenlevens op het spel staan.

In november 2000 keurde de Ministerraad, op voorstel van de Minister van Buitenlandse Zaken, van de Minister van Binnenlandse Zaken en van de Minister van Defensie, de oprichting van een snelwerkende interventiestructuur goed. Deze structuur liet toe om bijstand of noodhulp naar landen, getroffen door een natuurfenomeen of door de mens veroorzaakte rampen, te kunnen uitzenden.
De beslissing werd door middel van het Koninklijke Besluit van 28 februari 2003 bevestigd tot de oprichting van, ten eerste, een Coördinatieraad voor noodbijstand in het buitenland bij catastrofe of calamiteit en van, ten tweede, een ondersteunende permanente dienst B-F.A.S.T. (Belgian First Aid and Support Team).

bfast krisGDe Minister van Buitenlandse Zaken fungeert als Voorzitter van de Coördinatieraad. In crisisbeheer is reactiesnelheid cruciaal. Binnen de 12 uren moet de beslissing tot hulp omgezet worden in een operatie. De communicatielijn tussen besluitvorming en operatoren dient kort en rechtstreeks te zijn. Daarom werd de permanente dienst (het Secretariaat B-FAST) geïntegreerd in de administratie van de FOD Buitenlandse Zaken (Diensten van de Voorzitter). Zij ondersteunt en waakt over een goede uitvoering van de beslissingen en stimuleert de samenwerking tussen de partnerdepartementen.

Een USAR-module (Urban Search and Rescue) bestaat uit zo’n 30-tal personen en wordt wereldwijd ingezet om slachtoffers op te sporen en te bevrijden vanonder het puin van ingestorte gebouwen – denk aan aardbevingen, ontploffingen en dergelijke. In zo’n situatie telt elke seconde en daarom moet deze module letterlijk vliegensvlug kunnen worden ingezet.

De module bestaat uit gespecialiseerde leden van de brandweer en civiele bescherming, aangevuld met specifiek geschoold medisch personeel. Deze mensen zijn getraind om in moeilijke omstandigheden (tropische hitte, chaos,…) volledig autonoom en gedurende tien dagen 24u op 24u, in shiften van 12u, mensenlevens te redden. Ze doen dat met behulp van gesofisticeerde camera- en luisterapparatuur, maar zetten daarvoor ook reddingshonden en hun begeleiders in.

Het Belgische B-FAST USAR-team voldoet aan de normen en standaarden die de Verenigde Naties ontwikkelde en behaalde in 2010 na een diepgaande audit het kwaliteitslabel INSARAG-certified als Medium USAR-team.

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)