• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zaterdag 16 november 2019

onroerende voorheffing

Als eigenaar van woning dien je jaarlijks onroerende voorheffing te betalen. In een aantal gevallen kan je echter een vermindering of vrijstelling van deze onroerende voorheffing bekomen.
De volledige lijst en voorwaarden vind je terug op de website www.onroerendevoorheffing.be. In dit artikel vind je al een bondig overzicht.
 

Automatische verminderingen

 
Automatische verminderingen zijn verminderingen die automatisch op het aanslagbiljet verrekend worden. De belastingplichtige dient deze niet zelf aan te vragen.
–Vermindering voor minstens 2 kinderbijslaggerechtigde kinderen;
–Vermindering voor één (of meerdere) gehandicapte persoon/personen; 
–Vermindering voor energiezuinige gebouwen;
–Gewone vermindering voor bescheiden woning (kadastraal inkomen kleiner of gelijk aan 745 euro).

Verminderingen op aanvraag

 
Verminderingen op aanvraag worden enkel toegekend nadat ze werden aangevraagd bij de Vlaamse Belastingdienst. 

Bescheiden woning – verhoogde vermindering (50 %)

De automatische vermindering voor een bescheiden woning  bedraagt 25% en kan voor een periode van 5 jaar verhoogd worden tot 50 % als de belastingplichtige de woning gebouwd of gekocht heeft zonder een bouw- of aankooppremie te hebben verkregen. Deze verhoogde vermindering moet je éénmalig aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. 

Verminderingen voor een huurder

Eigenaars die een woning verhuren aan een huurder wordt een vermindering toegekend indien de huurder: 
–Minstens 2 kinderbijslaggerechtigde kinderen heeft;
–Een grootoorlogsverminkte is;
–Iemand uit het gezin van de huurder gehandicapt is.
Opgelet, de vermindering wordt toegekend aan de eigenaar die de belasting moet betalen, maar de huurder mag dit bedrag aftrekken van de huurprijs. Nadat de huurder  de aanvraag doet via een meldingsformulier (formulier te vinden op www.onroerendevoorheffing.be) van de Vlaamse Belastingdienst wordt de huurder op de hoogte gebracht van het bedrag van de vermindering.
 

Vrijstellingen voor leegstand en verkrotting


Er bestaan ook vrijstellingen om leegstand en verkrotting tegen te gaan. Deze vrijstellingen moeten de leegstand van handelszaken en de verkrotting van gebouwen helpen bestrijden. Voor het verbouwen van een leegstaand handelspand en het renoveren van een verwaarloosde of onbewoonbare woning kan deze vrijstelling worden aangevraagd.