• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 7 juli 2020
NIEUWTJES
chinook
Deze week hebben er al enkele dagen oefeningen van het Nederlandse leger plaatsgevonden boven Ravels, meer bepaald het vliegveld van Weelde.
Met name maandag en gisteren kwamen reusachtige  Chinook transport helikopters met dubbele tandemrotor urenlang af en aanvliegen over het centrum van Weelde. Er kwamen bij ons dan ook verschillende vragen binnen over het hoe en wat van deze grote bladblazers. 

thumb chinookmovie

 


Avondvluchten zorgen voor spektakel.

Gisterenavond vlogen ze zelfs tot omstreeks 23.00 uur vooraleer ze huiswaarts keerden. Urenlang hoorden we het karakteristieke gebrom terwijl ze nauwelijks zichtbaar waren omwille van de duisternis.
We kunnen nog enkele dagen dergelijke oefeningen verwachten boven onze Ravelse hoofden.
 
woensdag 19 oktober van 19.00 uur tot 22.00 uur;
vrijdag 21 oktober van 12.30 uur tot 14.30 uur;
vrijdag 28 oktober van 9.00 uur tot 12.00 uur.  
 

HWIC 

heli oefeningen_zoneIn het kader van de kwalificatie van vliegers in het uitvoeren van tactische manoeuvres wordt enkele malen per jaar de Helicopter Weapons Instructor Course (HWIC) georganiseerd. Een belangrijk onderdeel van de oefening is het tactisch opereren op lage hoogte. Ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van deze bijzondere luchtverkeersactiviteiten is het noodzakelijk om het in de beschikking genoemde tijdelijke gebied met beperkingen in te stellen. Tevens is het noodzakelijk om voor de aan de oefening deelnemende gezagvoerders ontheffing en vrijstelling te verlenen van de minimum VFR-vlieghoogte.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat militaire helikopters boven gebieden met aaneengesloten bebouwing, industrie- en havengebieden daaronder begrepen dan wel boven mensenverzamelingen een hoogte van ten minste 210 meter (700 voet) boven de hoogste hindernis gelegen binnen een afstand van 600 meter van het luchtvaartuig dienen aan te houden en elders ten minste 50 meter (150 voet) boven grond of water.
In het kader van deze oefening mag in het aangewezen oefengebied conform het gestelde in de Regeling minimum VFR-vlieghoogten en VFR-vluchten buiten de daglichtperiode voor militaire vliegtuigen en helikopters zo laag worden gevlogen als voor het doel van de vlucht noodzakelijk is. Binnen de daglichtperiode is de toegestane minimum VFR-vlieghoogte 100 voet AMSL en buiten de daglichtperiode is de toegestane minimum VFR-vlieghoogte 300 voet AMSL. In beide gevallen mag er, zoals gezegd, incidenteel zoveel lager worden gevlogen als in verband met de opdracht noodzakelijk is. Er mag niet continu laag worden gevlogen.
bron: www.defensie.nl