• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 11 juli 2020
NIEUWTJES

RAW netwerksessie2016

Sinds enkele jaren worden de Ravelse ondernemers bij het vallen van de bladeren uitgenodigd voor een netwerksessie met collega ondernemers uit de gemeente. 
Telkens worden ook enkele hete hangijzers in de ondernemerssfeer  nader belicht en komen enkele sprekers informatie geven over zaken die de ondernemers speciaal aanbelangen. 
 

Burgemeester onderstreept nogmaals belang van de aankoop van de militaire hallen.

RAW netwerksessie2016_CCRAW netwerksessie2016_WLDe burgemeester van Ravels, Walter Luyten verwelkomde de aanwezigen en gaf snel een stand van zaken over de nijverheidszones die later door schepen van economie nog nader werden  toegelicht.
De burgemeester kon niet nalaten even terug te komen op de komende ondertekening van de definitieve aanschaf van de militaire hallen die vanaf 16 november voortaan “Weelde Depot” zullen heten. 
Hij benadrukte nog even de cijfers en de bedragen die gemoeid zijn met deze aankoop die voor Ravels op langere maar zelfs middellange termijn alleen maar positieve resultaten zal opleveren. Ondanks de halve en hele onwaarheden  die verspreid worden door de oppositie blijft hij er rotsvast in geloven dat de aanschaf voor Ravels de enige juiste aanpak was.
Na de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP) zal blijken wat er allemaal kan, dit vraagt nog wat geduld, maar daarna ligt de weg open naar een mooie toekomst voor Weelde Depot waar de belangen van de Ravelse inwoners alleen maar baat bij zullen hebben.
 

VDAB over tewerkstellingsmaatregelen.

RAW netwerksessie2016_ANRAW netwerksessie2016_RVANa de inleidende toespraak van de burgemeester was het accountmanager bij VDAB Marleen Verschaeren, die in een weliswaar een beetje saai opgezette presentatie, de aanwezigen enkele interessante kneepjes voor aanwerving van personeel met benefits voor de ondernemer in kaart bracht. 
Ze gingen dan ook iets dieper in op een overzicht van tewerkstellingsmaatregelen en daaraan gekoppelde premies voor werkgevers en wijzigingen sinds 01/07/2016.
 

Anita Nooyens over activeren van werklozen en de samenwerking met ondernemers.

Na deze moeilijke materie was het de beurt aan onze eigen maatschappelijke assistenten van het Ravelse OCMW, die ook kwamen ijveren voor meer samenwerking onder elkaar met de lokale ondernemers, in de hoop om de zelfstandige ondernemer  bewust te maken dat OCMW het niet alleen kan zonder de hulp van de ondernemers. Langdurig werkzoekenden en mensen met “een afstand tot de arbeidsmarkt” zijn erg moeilijk te activeren maar zijn dikwijls wel super gemotiveerd wanneer ze eigenlijk toch eens kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn. 
 

Thomas More Hogeschool over energiebesparingen.

Eén van de hete hangijzers is de energiebesparing in het ondernemen. Omdat in vele ondernemingen de energiekost een steeds belangrijkere factor wordt stuurde de Thomas More Hogeschool iemand met kennis van zaken die  de praktische richtlijnen rond energiebesparende maatregelen op een verstaanbare manier kwam toelichten zodat iedereen kon begrijpen dat er op vlak van energiebesparing nog veel winst kan worden gemaakt, vooral door de sluimerende verbruikers in te dijken.  Hoe kan een onderneming besparen In energiegebruik: quick wins en energiebesparende Investeringen zijn hierin zaken die onze aandacht dubbel en dik verdienen.
 

PIDPA trekt al jaren aan de alarmbel.

RAW netwerksessie2016_PIDPAWateroverlast, het is voor de landbouwers na dit desastreuze voorjaar een ware gesel en een nachtmerrie geworden. 
Gebiedsingenieur Gino Verschueren kwam namens PIDPA enkele feiten en richtlijnen beklemtonen waarmee onze waterbeheerder rekening moet houden. 
Het is een vaststaand feit dat de verharding van onze woonomgeving een serieuze steen bijdraagt aan de wateroverlast. Misschien heeft dit weinig te maken met de overlast van de landbouwers maar we kunnen niet blind blijven voor het feit dat, als de verharding en het inbuizen van grachten en sloten aan dit tempo verder gaat, we binnen afzienbare termijn niet meer opgewassen zijn tegen de overlast die water kan veroorzaken.
Hij kon dit aantonen met een reeks cijfers en feiten die er hoe langer slechter uit zien en die om serieuze aanpassingen vragen, ook van de gewone burger die zijn bouwaanvraag doet.
Omstreeks 21:30 was het formele deel van de sessie afgelopen en kon het netwerken tussen de ondernemers beginnen onder het genot van een hapje en een drankje.
 
RAW netwerksessie2016 TM