• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
dinsdag 2 juni 2020

Tegen de klok van vijven telden de mensen aan Weelde Depot gisteren een vierhonderdtal mensen die per fiets of met de wagen hun Open Werf hadden komen bezoeken.

Omdat de warmte toch eerder een negatief effect had om het bezoekersaantal waren de mensen, maar ook de organisatoren van de verschillende werven toch enthousiast over het initiatief.

 

RAW Open Werven 201720170618 0005

Starten in Poppel op BS De Negensprong.

De finale oplevering laat nog een beetje op zich wachten, maar de Poppelse Basisschool was klaar om de deuren open te gooien van de nieuwe klaslokalen die ondertussen al gedeeltelijk in gebruik zijn genomen. 

De grondige renovatie die zich opdrong in deze oude schoolgebouwen resulteerde in het behoud van de authentieke schoolgebouwen die echter meer dan een facelift hebben gekregen en de komende generaties schoolgaande kinderen weer lange tijd zullen kunnen dienen.

 

RAW Open Werven 201720170618 0013 

Gemeentezaal Brouwerij annexatie Kapel Sint Jan

De werken tussen de kerk van St Jan en gemeentezaal Brouwerij in Weelde zijn al enige tijd bezig en ze beginnen stilaan vorm te krijgen. De sanitaire blokken voor toiletten en de keuken staan er ruwweg en de overkapping die ook een soort van ontvangstruimte moet creëren met verschillende toegangen vanuit de straatkant en de parking achteraan, zullen hun nut weldra kunnen gaan bewijzen. Hiermee krijgt ook de kerk van Sint Jan een mooie praktische invulling door de doorsteek die gemaakt wordt via de voormalige winterkapel die ondertussen is afgebroken. Verschillende koren zullen er in de toekomst gebruik van kunnen maken als repetitieruimte.

 

RAW Open Werven 201720170618 0023

Site Eykantpad

Op het Eykantpad zijn de werven nog niet zover gevorderd dat er al zicht op de toekomstige kinderopvang en de verblijven van Wirrelwarrel mogelijk is.

Nadat de gemeente in 2014 een erfpacht van 50 jaar nam op de gebouwen van de voormalige school werd snel beslist om de gebouwen om te vormen tot een toekomstgericht centrum voor kinderopvang en andere activiteiten zoals de vakantieopvang voor schoolgaande jeugd.

Daarvoor diende echter een gedeelte van het gebouw volledig te sneuvelen en de rest was ook niet bepaald energiezuinig. Een grote renovatieronde was dus nodig en daarmee is men nu volop bezig. Mensen van de kinderopvang stonden de bezoekers te woord en gaven deskundige uitleg over de toekomstige functie van alle gebouwen met hun verschillende ruimtes.

 

RAW Open Werven 201720170618 0033

CADO -  Collectieve Autonome Dag Opvang aan Moleneinde.

Op vrijdag 17 februari werd de symbolische eerste steen gelegd van de CADO  in de Weeldestraat te Weelde door de OCMW-raad.

Een CADO ofwel Collectieve Autonome Dag Opvang is een dagverzorgingscentrum voor senioren. Het verschil met een dagverzorging in een woonzorgcentrum is dat de zorg er wordt verleend door personeel van een dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Voor de CADO in Weelde gaat het OCMW samenwerken met de dienst ‘Thuiszorg Kempen’ van Welzijnszorg Kempen.

Architect Raf De Backer kreeg bij de opdracht de Cado in Weelde zeer huiselijk vorm te geven. De zorgbehoevende zal een gezellige , huiselijke dag kunnen doorbrengen samen met de andere gasten. Dagdagelijkse dingen worden samen gedaan. ’s Middags een broodmaaltijd of een warme lunch eten, samen koffiekletsen, de afwas doen, groenten snijden, een pot soep koken, in de tuin werken, naar de bakker gaan enz…

Gisteren konden we met eigen ogen de grote belangstelling voor dit project vaststellen. Velen kwamen af op deze werf met vragen die door de monitoren ter plaatse, schepen Koen Rombouts, gemeenteraadslid Marijke Van der Moeren en sociaal werker Bob op een adequate, professionele manier konden worden beantwoord. Velen kwamen met specifieke vragen, met eigen woonsituaties in het achterhoofd. 

Schepen Koen Rombouts maakt zich sterk dat in december 2017 het CADO huis operationeel zal zijn. 

 

RAW Open Werven 201720170618 0034

Chalet Home O.L.Vrouw van de Kempen

Als voorlaatste van de werven hadden we het nieuw opgezette chalet achter het WZC in Ravels op ons programma staan.

Sinds de afbraak van de gemeentezaaltjes naast het oude Ravelse gemeentehuis  is er door de gemeente een gloednieuw, ruim chalet opgericht helemaal achteraan in de hoek van het woonzorgcentrum. Ernaast liggen ook enkele professioneel ogende petanquebanen die al door OKRA in gebruik zijn genomen. Enkel de oude kegelbaan heeft de verhuis niet doorstaan. 

Dit chalet, goed voor een bezetting van toch wel minimaal 100 man, kan ook worden gehuurd voor privé feesten op deze erg comfortabele locatie. Er is voldoende parkeerruimte voorzien en in de toekomst zal een doorsteek naar de Grote Baan in Ravels voor nog meer gebruiksgemak zorgen door de aanschaf van twee panden en percelen naast de winkel van Delhaize.

Enkel de akoestiek baarde ons bij het bezoek gisteren wat zorgen, daar dient nog wat aan worden gewerkt.

 

RAW Open Werven 201720170619 0046

Weelde Depot

Sinds de aanschaf van de militaire hallen, maar ook al jaren daarvoor werd het kinderkarnaval nieuw leven ingeblazen door het ter beschikking stellen van een hal op het domein Weelde Depot. De nieuwe elan die het sociale gebeuren daarmee gaf aan een in populariteit dalende kindercarnaval was opmerkelijk en het is jaren geleden dat het carnaval zo leefde in de gemeente.

Het comité was gisteren ook op de openwerven dag aanwezig om hun carnavalsbouwwerken eens in een minder winters kader te tonen aan het grote publiek. Terzelfdertijd kon door de bezoekers ook een sanitaire en een drankenstop worden ingelast om even op adem te komen.

Het maakt niet uit hoe dikwijls je al in zo’n immense hal hebt gestaan, het is telkens weer indrukwekkend hoe groot ze in werkelijkheid zijn ….. en zo hebben we er in Ravels 17 ! 

Het RUP die de uiteindelijke invulling van de hallen op papier moet zetten is volop bezig met de bestemming ervan, maar het is duidelijk dat deze hallen nog vele generaties ten dienste zullen staan van de Ravelse bevolking.

 

De LIJN 

In één van de hallen is ook een vzw gevestigd van de LIJN. Deze vereniging heeft als doel om alle oudere voertuigen van de Lijn, zowel bussen als oude trams zo goed als mogelijk te restaureren.

De hal staat dan ook boordevol gepropt met oude bussen en trams die wachten op een tweede leven. De mensen die leven voor hun hobby proberen zoveel mogelijk authentieke modellen op de kop te tikken die ergens, omgevormd tot oude bouwbarakken of zelfs dierenverblijven staan te verkommeren. Soms hebben ze wel drie of vier stuks nodig om uiteindelijk één gerestaureerd exemplaar nieuw leven in te blazen.

Naast de vele oranje bussen van Vanhool die de  meest bezoekers zich nog wel herinnerden staan er ook mooie antieke kusttrams of trammetjes die vele jaren langs onze Belgische kust op en neer reden. Een volledig gerestaureerd exemplaar van de firma Bombardier is het pronkstuk van de vereniging, ondanks het feit dat er nog een serieus prijskaartje aan hangt om het asbest professioneel te laten verwijderen.

 

Ondanks de drukkende warmte die de vele fietsers moesten verdragen mogen we toch stellen dat deze Open Wervendag 2017 een geslaagd initiatief was. Vele mensen hebben wat opgestoken op de open sites en kunnen ervan getuigen dat onze bestuurders op vele plaatsen bezig zijn om de gemeente naar een hoger niveau te tillen om ons een mooie toekomst te garanderen.

 

1rawepo camera     Fotoreportage Open Wervendag 2017 © RAWEPO  |  @J   |  André Vermeeren

Rawepo zou Rawepo niet zijn als we niet een fotoreportage hadden gemaakt vor diegenen die het toch te warm vonden om hun gekoelde huisje te verlaten.

 

RAW Open Werven 201720170619 0054