• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 9 juli 2020
NIEUWTJES

WeeldeLoodsenOp ditzelfde moment wordt door de voorzitter van het OCMW Koen Rombouts via de raad van buurtbewoners de beslissing meegedeeld dat het asiel opvangcentrum per 20 december onherroepelijk sluit. Achter de schermen is een kleine groep mensen, waaronder burgemeester Luyten, die ons net op de hoogte bracht van dit bericht, al geruime tijd over de sluiting in gesprek met mevr. De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. De gemeente Ravels heeft haar maatschappelijke taak plichtsgetrouw vervuld als goede en ruimdenkende gemeente maar acht de tijd gekomen dat er nu andere oplossingen worden aangewend om het asielbeleid verder in goede banen te leiden. Het degelijke beleid van de Block begint nu haar vruchten af te werpen en daarom is er tot deze definitieve beslissing over gegaan. Op dit moment zijn er nog een 120 personen in het centrum aanwezig, vanaf volgende week wordt dit stelselmatig met 25 mensen per week afgebouwd en worden gelijktijdig ook de containers verwijderd. De afspraken met het personeel zijn reeds gemaakt zodat deze ook weten waar ze aan toe zijn. Koen Rombouts heeft als OCMW Voorzitter in deze toch wel netelige kwestie altijd goed de vinger aan de pols gehouden bij de buurtbewoners en kan terugblikken op een erg positieve aanpak die vanaf het begin steeds transparant is geweest naar iedere betrokken partij, iets wat door het overgrote deel van deze mensen altijd erg is gewaardeerd.