• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
woensdag 23 september 2020
NIEUWTJES

RAVELS-EEL ONTSNAPT ALSNOG NIPT AAN NEDERLANDSE INDUSTRIELE VARKENSFABRIEK.

Actiecomité Achterijl haalt eindelijk slag thuis tegen Bruvarko. RAVELS – Jarenlang streed het actiecomité van Achterijl tegen de komst van een industriële varkensfabriek in Ravels-Eel. Ondanks massaal protest kreeg Bruvarko bij een tweede poging toch een milieuvergunning om haar varkensfabriek in de landelijke gebieden van Ravels-Eel neer te poten. Maar het actiecomité haalt nu alsnog haar slag thuis: ook de nieuwe in beroep verleende milieuvergunning wordt door de Raad van State geschorst.

Lange strijd tegen welles-nietes

Het dossier van de Hollandse varkensfabriek in Ravels-Eel sleept als sinds 2008 aan. Eind vorig jaar besliste de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen om geen milieuvergunning te verlenen aan het Nederlandse Bruvarko. Het bedrijf probeert al 4 jaar een vergunning te bekomen voor de bouw van een industriële varkensfabriek voor maar liefst 5.000 varkens en de bijhorende opslag van 5.000 liter giftig zwavelzuur en meer dan 5 miljoen liter varkensmest. De aanvraag stootte op heel wat protest van omwonenden die prompt meer dan 1.000 handtekeningen verzamelden tegen de plannen.

Vlaanderen, het beloofde land

Bruvarko liet het hier echter niet bij en ging in beroep bij Vlaams milieuminister Schauvlieghe (CD&V) om alsnog een vergunning te krijgen. Via flink wat steun van de Boerenbond en lokale politici slaagde ze daar ook in. Gert Laurijssen van Actiecomité Achterijl vindt dit onbegrijpelijk: "De reden dat Hollandse varkensfabrieken vergunningen trachten te bekomen in de Vlaamse grensstreek is uitsluitend het gevolg van de strenge wetgeving in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dergelijke varkensfabrieken wel degelijk een zeer negatieve impact hebben op de omgeving en de volksgezondheid. Nadat de Nederlandse overheid besliste dergelijke stallen niet meer op haar grondgebied toe te staan, lijkt Vlaanderen voor hen nu het beloofde land."

Buurtbewoners zelf in actie

Actiecomité Achterijl, dat al sinds 2008 strijdt tegen de komst van Hollandse varkensfabrieken in de grensstreek, maakt zich vooral zorgen om de houding van de lokale politici. "Ondanks de meer dan 1.000 bezwaarschriften ondernam het gemeentebestuur van Ravels geen enkele actie om het bedrijf uit Ravels-Eel weg te houden. Het is dankzij de actie van de mensen zelf dat de vergunning op het nippertje werd geschorst." Het gemeentebestuur gaf eerder al aan dat zij niets kon ondernemen, omdat het aanvraagdossier zogenaamd wettelijk volledig aan alle voorschriften voldeed. Maar intussen werd door de Raad van State aangegeven dat dit niet klopt. "Het gemeentebestuur heeft hier een grove inschattingsfout gemaakt", vindt Gert Laurijssen. "Iedereen kon in het dossier zien dat er bewust een aantal elementen omtrent milieu impact achterwege waren gelaten. Bovendien werd verwezen naar een aantal vermeende studies die zouden zijn uitgevoerd, maar daar werd nooit de juiste bewijsvoering voor geleverd."

Opvallend in de hele strijd was ook de angst die leefde bij de lokale landbouwers. Het feit dat Bruvarko alleen maar naar Ravels wil komen om er gebruik te maken van de soepelere regelgeving, zorgt ervoor dat vooral de kleinere familiale landbouwbedrijven in de streek het slachtoffer zouden worden. "Bij bedrijven als Bruvarko worden jonge biggen en varkensvoeder ingevoerd vanuit Nederland en worden slachtrijpe varkens na enkele maanden terug naar Nederland uitgevoerd. Het enige wat in Ravels blijft is de mest en de negatieve effecten op de leefbaarheid van de omgeving". Door de beslissing van de Raad van State wordt daar nu een stokje voor gestoken.