• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 4 juli 2020
NIEUWTJES

kmozone WeeldestationNaast de vooruitstrevende plannen die de gemeente wil koesteren met betrekking tot de verwerving van de vliegtuighallen in Weelde , tussen haakjes .... deze plannen worden voor alle duidelijkheid gesteund door een brede consensus in de gemeenteraad en zijn niet enkel CD&V gedachtengoed , reiken de ambities van onze beleidsmensen nog verder.

Vorige week werden deze nieuwe plannen al even belicht gedurende een uiteenzetting van Carine Couwenberg, schepen van Ruimtelijke Ordening. Omdat in de gemeente de industriezones zijn dichtgeslibd is er dringend extra uitbreidingen om de komende vraag naar industriegronden het hoofd te kunnen bieden.

In Weelde is een antwoord in de maak om 4 Ha toe te voegen aan de bestaande industriezone, er dienen nog wel wat bestemmingen te worden aangepast maar als we zo het door het IOK geplande voorontwerp aandachtig bestuderen is een adequaat antwoord gevonden met een meer dan bevredigende oplossing voor de omliggende woongebieden.

In de bijgevoegde presentatie is er veel oog voor de mobiliteit en de beperking van de overlast die een industriezone meestal met zich meebrengt. De huidige knelpunten worden ook in één keer duidelijk in kaart gebracht zodat er aan het eind van het verhaal een langdurige oplossing kan worden aangereikt aan de beleidsmensen.

Het grote ronde punt dat is opgenomen in de voorlopige plannen zal ook afdoende zijn voor het alsmaar zwaardere verkeer dat de industriezone moet kunnen bevoorraden. Zo zal er speciaal voor de zware metaalverwerkende sector rekening worden gehouden met extra zwaar verkeer zodat dit op een meer eenvoudige manier kan passeren.

Omdat het alsmaar veranderende transportwereld zich hoe langer hoe meer internationaliseert en er zich nu wel eens moet worden gezocht naar de industriezone zal deze ook erg duidelijk worden gemarkeerd en voorzien van een echte eye catcher door een soort poortgebouw op te trekken met infomogelijkheden als blikvanger aan de inrit van de KMO zone.

Het zal nog wel even duren vooraleer als gestalte krijgt maar toch zijn de betrokken instanties achter de schermen al erg druk bezig om de timing op te stellen en alles in het werk te stellen om de doelstellingen te halen .... start verkoop industriepercelen: najaar 2015.

pdfUITBREIDING KMO ZONE WEELDE STATION1.05 MB07/03/2012, 08:58