• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 2 juli 2020
NIEUWTJES

Naar aanleiding van het ongeval met de twee jonge meisjes Dorien en Joyce,  die vorig jaar begin december het leven lieten, zal waarschijnlijk het kruispunt versneld worden aangepast.  Analoog met  het dodelijke ongeval aan Klein Ravels van vele jaren geleden, toen kon er ook plots versneld  geld vrij  worden gemaakt.  De bocht aan de firma Tuytelaers werd wat rechter getrokken en het voetpad werd heringericht met een vluchtheuvel in het midden van de baan. Ook een snelheidsbeperking werd in de zelfde periode ingevoerd. Volgens schepen van mobiliteit Van den Borne zou er ook voldoende ruimte voorhanden zijn om eventueel hardop ne te denken over een rond punt. Hierover is  het laatste woord echter nog niet gezegd.  Met de grote veranderingen die ook al aan de omgeving van de Stationstraat wordt verwacht  zal het nog druk worden aan Weelde Statie.