• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 4 augustus 2020
NIEUWTJES

ondern3Voor de tweede maal verzamelden zich gisteren een groot aantal ondernemers, bijna 100 in totaal, uit Ravels voor een informatieve avond met een deel van de gemeenteraad en schepencollege in de hoop op deze manier wat first hand informatie te krijgen aangaande onderwerpen die hen vooral aangaan. De gemeentelijke zaal in de Brouwerij was the place to be voor elke ondernemer die gemotiveerd is om zich te informeren over de gemeente.

In enkele speeches van de burgemeester en enkele schepenen werden enkele gevoelige onderwerpen aangekaart waarvan de bestemming van de vliegtuighallen wel één der belangrijkste uit de rij mag worden genoemd. Zo legde burgemeester Luyten klaar en duidelijk uit aan iedereen wat het opzet is en hoever men ondertussen staat in de onderhandelingen met defensie over het verwerven van de hallen. Dat er hier en daar wel wat belemmeringen zijn om zomaar aan te gaan tot een definitieve aankoop moge duidelijk zijn, deze financiële aderlating voor de gemeente moet worden gecompenseerd door de ondernemers die via verschillende mogelijkheden kunnen gebruik maken van de hallen.

ondern2Duidelijk is in ieder geval dat het gebruik van de hallen enkel kan met een laagdynamisch gebruik zal worden goed gekeurd. De optie om de hallen als KMO zone in te lijven is niet haalbaar, daarvoor is trouwens een ander project lopende als uitbreiding op de verschillende nijverheidszones in Ravels, Weelde en Poppel. Het laagdynamische karakter dat moet behouden blijven rond de site van de hallen zal wel niet geschikt worden bevonden door alle ondernemers, maar voor hen is er de uitbreiding van de bestaande zones.

De interesse voor de hallen is echter groot onder de Ravelse ondernemers, vooral voor stockage en andere doeleinden zijn ze uitermate geschikt. Indien het echter geen haalbare kaart zal blijken te zijn wil de gemeente zich echter distanciëren van een eventuele aankoop en het houden op de aankoop of huur van één of twee hallen voor sporadisch multifunctioneel ofwel polyvalent gebruik. Alle ondernemers kregen een document mee waarop ze vrijblijvend hun wensen mee te kennen kunnen geven aan de gemeente. Later zal dan de evaluatie worden gemaakt.

Omdat niet alle ondernemers aanwezig waren en de gemeente ook geen volledige lijst heeft van iedere ondernemer uit de gemeente kan u hier het document downloaden als u er zelf nog een wil indienen. Gelieve er dan wel voor te zorgen dat ook uw volledige contactinfo op et document is vermeld om u eventueel bij een latere vergadering te kunnen contacteren.

Later zullen we terugkomen op dit toch wel erg ingrijpende dossier in onze gemeente .

Enkele andere interessante projecten werd belicht door Patrick Van den Borne, Schepen van vele zaken maar ook van locale economie.

Eerst was er het wegwijzerproject van de horecazaken in de gemeentes. Dit project loopt al een tijdje maar 10 horecazaken beslisten om in et stappen in het project zodat we in maart de eerste horecawijzers in onze straten zullen zien verschijnen.

Het tweede project dat Van den Borne aankaartte was de Bongo bon van de gemeente ! Overal liggen Bongo bons stof te verzamelen in schuiven tot ze verlopen zijn en daarom wil de gemeente zelf een soort Kado Cheque in het leven roepen om bij lokale handelaars te kopen. Daarmee zal de lokale economie zeker gestimuleerd worden. De Ravelse middenstanders krijgen de kans om in dit project te stappen en ontvangen daarbij de nodige ondersteuning op het vlak van promotie.

Dat de verkaveling aan de Kerkakker in Ravels ook een zaak is waar vele Ravelse ondernemingen nauw betrokken zijn moge duidelijk zijn. De eerste twee dagen om in te schrijven zijn achter de rug en er is er nog één te gaan. De gemeente wil voortaan ook een platform bieden aan de ondernemers om gegevens uit te wisselen bij verkavelingsprojecten zoals de Kerkakker.

ondern1Over het volgende belangrijke project had Carine Couwenberg als schepen van ruimtelijke ordening enkele opmerkelijke nieuwigheden in petto voor de luisteraars. Zo wist ze ondermeer te vertellen dat de industrie zones worden uitgebreid. De zone aan de Weelde Statie krijgt zelfs een uitbreiding van 4 ha. waarvan ze een preview kon presenteren van het RUP dat dient te worden aangepast. Zo komt er om de woonzone langs de Nieuwe Stationsstraat te verlichten een groene bufferzone en zal er een rotonde worden aangelegd aan de electriciteitscabine. De studie en de plannen zullen we u in een later stadium duidelijk uitleggen als we de nodige documenten hebben ontvangen.

Als laatste spreker was Jan Van Oekelen van de plaatselijke Oxfam Wereldwinkel Ravels-Weelde-Poppel aanwezig om aan te kondigen dat Ravels binnenkort op het lijstje FairTrade gemeente wordt bijgeschreven.

De avond werd afgesloten met een netwerkreceptie waar al druk werd gespeculeerd over de aangebrachte onderwerpen van de avond. De ondernemers die niet aanwezig waren hebben een gouden kans gemist.