• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 4 juli 2020
NIEUWTJES

Voor_het_laatst_op_ronde_in_Weelde_StatiePostbode Louis Hoefnagels heeft vrijdag zijn laatste brieven rondgedeeld in Weelde Statie. En hij zal het geweten hebben… Haast alle brievenbussen op zijn ronde waren speciaal voor zijn laatste werkdag versierd met ballonnen, slingers en zelfs pamfletten met spontane dankbetuigingen. 

En als erkentelijkheid voor zijn jarenlange service lag daar voor Louis veelal nog een flesje of een envelopje bij. Heel wat mensen riepen hem nog eens binnen of kwamen de straat op voor nog eens een babbeltje. Het mag duidelijk zijn dat Louis erg geliefd was in de Statie. Na 16 jaar trouwe dienst afscheid nemen viel niet enkel bij de “facteur” zelf zwaar, ook heel wat bewoners waren zichtbaar aangedaan, sporadisch zelfs tot tranen toe...

Louis Hoefnagels heeft er 38 jaar dienst op zitten bij de Post, waarvan de laatste 17 in Weelde. Hij begon destijds, na enkele jaren thuis op de boerderij en ook enkele jaren in de privé gewerkt te hebben, zijn carriere bij de Post in Weelde. Maar al snel verhuisde hij naar Antwerpen, waar hij jarenlang aan de slag bleef. Daarna “puntte” hij naar onze buurgemeente Arendonk. Daar was Louis graag, maar toch verkoos hij in 1993 en met pijn in het hart te verhuizen naar het kantoor van Weelde, Ravels 1 in posttermen. Weinige maanden later werd Louis de vaste man voor Weelde Statie.

Met Louis Hoefnagels verdwijnt opnieuw een postbode “van den ouwe stempel”, zo eentje waar de mensen nog alles aan konden vragen, waar iedereen nog eens mee kon (koffie)kletsen en die nog tijd maakte voor zijn klanten. We vermoeden zelfs dat hij iedere dag pas op zijn uurwerk keek na afloop van zijn ronde. Hij was als het ware het tegenbeeld van onze stilaan opgefokte maatschappij. Louis zal gemist worden, zowel in de Statie als bij zijn collega’s. Zijne fiets kan op stal.

Nu kan hij zijn andere hobby’s weer wat meer aandacht geven. Want naast een fervent paardenliefhebber (en bezitter) is de man uit Ravels-Eel ook een bezige schrijver. In zoverre zelfs dat Louis zijn derde boek al enige tijd een feit is. Na zijn eerdere titels “Mijn landelijke leven” en “Boer Kleunen”, die vlot over de toonbank gingen, heet zijn nieuwste werk “Ten onrechte gestraft”. Hierin beschrijft de 60-jarige (oud-)postbode het dagelijkse leven van een doodgewone landelijke postbode. Let wel, het verhaal is enkel gebaseerd op zuivere fictie en is geen terugblik op Louis’ carriere bij De Post.

Het ga je goed Louis !

Info over de acteur in Louis Hoefnagels is te vinden op www.studio-dc.be/boek.html