• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 5 juli 2020
NIEUWTJES

Bushalte Turnhoutseweg_2013In de loop van 2012 werd een nieuwe verkorte buslijn 450 Turnhout-Ravels ingevoerd, die éénmaal per uur via Grote Baan-Klein Ravels-Stadstraat-Peelsestraat-Kerkstraat-Grote Baan reed, waardoor er een 30 minuten-frequentie ontstond tussen Turnhout en Ravels. De bestaande buslijn 450 Turnhout-Tilburg bleef gewoon volgens het oude principe rijden, nl. een frequentie van één bus per uur.


Vanaf woensdag 5 juni 2013 zal de verkorte buslijn 450 niet meer via de Stadstraat rijden, maar een ommetje maken via Turnhoutseweg-Moleneinde-Vooreel, waardoor ook Weelde en Ravels-Eel bereikt worden door deze bus. Hierdoor zullen alle bushaltes langs deze wegen (enkel in de hierboven aangegeven richting) bediend worden. Langs de Turnhoutseweg zal er, in de nabijheid van het kruispunt met het Moleneinde, een bijkomende bushalte voorzien worden (opgelet: deze buslijn zal niet via Gemeentelaan en Koning Albertstraat rijden!).