• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 9 juli 2020
NIEUWTJES

wegenvignetDoor de drie dorpen van de gemeente Ravels (Poppel, Weelde en Ravels) loopt de N12. Mensen die langs die weg wonen, krijgen dagelijks te maken met intensief (zwaar) verkeer omdat de N12 een verbindingsweg tussen Nederland en Turnhout is. Een wegenvignet zou de druk op het Vlaamse wegennet mogelijk verminderen maar dat gaat niet door. Wel zou per 1 januari 2016 een kilometerheffing voor vrachtwagens van start gaan maar het Vlaams Netwerk van Ondernemingen (VOKA) stelt grote vraagtekens bij dit plan.

Volgens VOKA moeten de kilometerheffing voor àlle weggebruikers worden ingevoerd omdat deze maatregel de mobiliteit bevordert. VOKA's visie wordt ondersteund door het Federaal Planbureau en het meest recente OESO-rapport over België. Het Netwerk zegt dat een kilometerheffing alleen voor vrachtwagens niet voor een vermindering van de verkeersverstopping of een daling van de verkeersimpact op het milieu zorgt. De daling zou slechts 0,3 procent tijdens de daluren zijn en 2,9 procent tijdens de spitsuren. Wanneer alle weggebruikers een vignet moeten kopen, vermindert volgens VOKA de druk op het verkeersnet met 24 procent in de spits en drie procent in de dalperiode.