• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 13 juli 2020
NIEUWTJES

imagesCA0416GFBijna de helft van de Belgische gemeenten, 256 om precies te zijn, kampt met een tekort aan huisartsen. Volgens cijfers van het Riziv behoort ook onze gemeente daarbij. Er dreigt de volgende jaren een groot tekort aan huisartsen. Ons land telt maar 8.200 huisartsen die voltijds werken. Een groot deel van hen gaat binnenkort met pensioen. In onze regio is de toestand in ieder geval nijpend, dat is ook het geval in Limburg en het Pajottenland. De vraag is of het tekort in bijvoorbeeld Ravels in de (nabije) toekomst echt gevolgen zal hebben voor de zorgverlening.

Het probleem is al jaren bekend en wordt alsmaar groter. Vele huisartsen zitten tegen de pensioenleeftijd aan en steeds vaker worden hun praktijken gesloten, onze gemeente is daar niet vreemd aan. De opvolging is vaak niet verzekerd omdat de meeste studenten geneeskunde liever willen specialiseren, en bovendien is de instroom eigenlijk te beperkt. En in feite zouden er juist meer huisartsen moeten komen gezien de vergrijzing van de bevolking. Onze gemiddelde levensduur lijkt alsmaar langer te worden en oudere mensen krijgen al wat vaker last van allerlei aandoeningen. De huidige huisartsen kreunen nu al vaak onder de werkdruk en meer of nieuw patienten ontvangen is op vele plaatsen niet meer mogelijk.

imagesWaar de oplossing ligt is nog maar de vraag. Sommigen verwijzen naar groepspraktijken, maar die blijken bij ons slechts bij mondjesmaat te ontstaan. Sommige artsen stellen zich dan weer vragen bij de grote administratieve ronslomps. Zij zeggen alleen maar te kunnen vaststellen dat het klinisch werk langzaam maar zeker vervangen wordt door administratief werk. Waar men vroeger bij hun studies leerde om diagnoses te stellen, gipsen aan te leggen, technische ingrepen uit te voeren, of bevallingen te doen, lijkt men nu zowat de helft van de tijd bezig te moeten bezig met het invullen van (vaak nutteloze) documenten en het tot vervelens toe plaatsen van mijn handtekening op alle mogelijke attestjes. Misschien ligt de oplossing dus wel bij het aantrekkelijker maken van het huisartsenberoep : laat huisartsen doen waarvoor ze zijn opgeleid : geneeskunde. Zij hebben vooral nood aan minder administratie.