• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
donderdag 14 november 2019

aanwerving taxandria

 

Onze organisatie

Hulpverleningszone Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.
In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief.
 

Vacante betrekkingen

Om onze operationele diensten te versterken zoeken wij op korte termijn 24 brandweermannen/-vrouwen vrijwilligers te verdelen over de posten Hoogstraten, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Meerle.
 

Doel

Als brandweerman vervul je een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg om een goede operationele werking van de zone te verzekeren. Je past het veiligheidsbeleid concreet toe om de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.
 

Aanwervingsvoorwaarden

 

Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
Ten minste 18 jaar oud zijn;
Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
De burgerlijke en politieke rechten genieten;
In orde zijn met de dienstplichtwetten;
Houder zijn van rijbewijs B;
Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader. Het personeelslid van een hulpverleningszone wordt geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde.
 

Woonplaatsverplichting

Als vrijwilliger heb je je officiële en daadwerkelijke verblijfplaats binnen een afstand van 8 km van de kazerne van de post
waaraan je toegewezen wordt. De 8 km wordt berekend op basis van de kortste afstand over de weg tussen de
woonplaats en de kazerne. Een lid van de brandweer dat niet voldoet aan de woonplaatsverplichting kan aan de zoneraad
een afwijking op de woonplaatsverplichting vragen. De zoneraad kan, rekening houdend met de omstandigheden van het
individueel geval, een afwijking op de woonplaatsverplichting toestaan.
 

Je profiel

 

Je bent medisch, fysiek en psychisch geschikt voor de functie
Je bent handig en beschikt over goede technische basiskennis
Je kunt in het heetst van de strijd correct bevelen opvolgen en handelen zoals voorgeschreven
Je hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
Je voelt je geroepen om andere mensen te helpen
Je houdt ervan in teamverband te werken
 

Specialisaties

Indien je als vrijwilliger verbonden wordt aan een post die dringende geneeskundige hulp verleent, ben je bereid je hierin te bekwamen, het brevet ‘Levensreddende handelingen Opleidingsniveau Brandweerman’ te behalen en deze specialisatie als brandweerman-ambulancier uit te voeren.
Je bent bereid het rijbewijs C te behalen.
Je bent bereid op termijn minimaal één specialisatie uit te voeren in het kader van de gespecialiseerde brandweerzorg (chauffeur, meetploegen, ambulancier, duiker, gaspakdrager, …)
 

Solliciteren

Schriftelijk solliciteren kan:
 
door een gesloten envelop met vermelding ‘selectieprocedure brandweerman/-vrouw vrijwilliger”:
te zenden aan:
Voorzitter zoneraad Kristof Hendrickx
Noord-Brabantlaan 68
2300 Turnhout
Tegen afgiftebewijs tijdens de kantooruren te bezorgen bij de dienst Personeel van de HVZ Taxandria, Noord-Brabantlaan 68, 2300 Turnhout
 
De uiterste datum voor het indienen van uw kandidatuur is 05 juni 2017 om 24u00.
De datumstempel van de brief, datum van afgifte bij de dienst Personeel is hiervoor bepalend.
Aan uw kandidatuurstelling moet u onderstaande documenten toevoegen om geldig te solliciteren.
 
Motivatiebrief
CV
Kopie federaal geschiktheidsattest
Kopie rijbewijs B (voor- en achterzijde)
Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)
Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 05 juni 2017)
 

Selectieprocedure

Alvorens kandidaten in aanmerking komen om brandweerman vrijwilliger te worden, dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek.
Het vergelijkend examen bestaat uit een mondelinge proef en is bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen.
Geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 2 jaar. De kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van de mondelinge proef.
De mondelinge selectieproeven worden georganiseerd in week 24 en 25
De exacte datum en het tijdschema is afhankelijk van het aantal kandidaten en zal zo spoedig mogelijk na afsluiten van de inschrijvingstermijn aan de kandidaten meegedeeld worden.
Enkel geslaagde kandidaten worden uitgenodigd voor het eliminerend medisch onderzoek.
 

Aanwervingsstage

De kandidaten uit de reserve worden door de raad toegelaten tot de aanwervingsstage in orde van de rangschikking
resulterend uit de zonale bijkomende proeven.
De aanwervingsstage begint de dag van indiensttreding en start met het volgen van de opleiding tot brandweerman.
De aanwervingsstage eindigt één jaar na het behalen van het brevet. De stageperiode kan niet langer dan zes jaar zijn
voor de vrijwillige stagiair beginnend vanaf de datum van indiensttreding.
 

Benoemingsvoorwaarden

Op het einde van de aanwervingsstage moet de stagiair een positief einde stageverslag kunnen voorleggen.
Kandidaten die toegewezen worden aan een post die dringende geneeskundige hulp verleent, moeten het brevet
ambulancier met succes behalen tijdens de aanwervingsstage of hebben dit reeds eerder behaald.
 

Bijkomende informatie

Voor het verkrijgen van meer informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan u contact opnemen met:
Personeelsdienst, HVZ Taxandria, Noord-Brabantlaan 68, 2300 Turnhout, 014/47 09 21, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

De uiterste datum voor het indienen van uw kandidatuur is

Maandag: 05 juni 2017 om 24u00.

De datumstempel van de brief, datum van afgifte bij de dienst Personeel is hiervoor bepalend.
Schriftelijk solliciteren kan:
•door een gesloten envelop met vermelding ‘selectieprocedure brandweerman/-vrouw vrijwilliger”:
•te zenden aan:
Voorzitter zoneraad Kristof Hendrickx
Noord-Brabantlaan 68
2300 Turnhout
•Tegen afgiftebewijs tijdens de kantooruren te bezorgen bij de dienst Personeel van de HVZ Taxandria,
Noord-Brabantlaan 68,
2300 Turnhout
Zorg dat al de nodige documenten zijn toegevoegd.