• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 16 juli 2020
NIEUWTJES

aanwerving taxandria

Hulpverleningszone Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merksplas, Oud Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar.

In de zone Taxandria zijn een 60-tal operationele beroepsbrandweermannen en 350-tal operationele vrijwilligers actief.

 

Vacante betrekkingen

Om onze operationele diensten te versterken zoeken wij op korte termijn 2 brandweermannen/-vrouwen vrijwilligers voor de post Ravels.

 

Doel

Als brandweerman vervul je een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg om een goede operationele werking van de zone te verzekeren. Je past het veiligheidsbeleid concreet toe om de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren.

 

Aanwervingsvoorwaarden


Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
Ten minste 18 jaar oud zijn;
Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uit3treksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
De burgerlijke en politieke rechten genieten;
In orde zijn met de dienstplichtwetten;
Houder zijn van rijbewijs B;
Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het basiskader. Het personeelslid van een hulpverleningszone wordt geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde.

 

Woonplaatsverplichting

Als vrijwilliger heb je je officiële en daadwerkelijke verblijfplaats binnen een afstand van 8 km van de kazerne van de post waaraan je toegewezen wordt. De 8 km wordt berekend op basis van de kortste afstand over de weg tussen de woonplaats en de kazerne. Een lid van de brandweer dat niet voldoet aan de woonplaatsverplichting kan aan de zoneraad
een afwijking op de woonplaatsverplichting vragen. De zoneraad kan, rekening houdend met de omstandigheden van het individueel geval, een afwijking op de woonplaatsverplichting toestaan.

Hulpverleningszone Taxandria

Oproep tot kandidaten voor de functie van brandweerman/vrouw vrijwilliger
Te begeven bij aanwerving met wervingsreserve van 2 jaar voor post Ravels

 

Meer info over de voorwaarden

pdfOproep_kandidaten_brandweerman_vrijwilliger_Ravels.pdf324.31 KB