WHC_Rampoefening_021Vanmorgen omstreeks half elf kwam  in de Brandweerkazerne van Ravels een noodoproep binnen voor bijstand in het WHC Home in Ravels. Deze oproep luidde een grootschalige rampoefening in met alle hulpdiensten uit de gemeente.Waar vorige jaren steeds een theoretische oefening werd gehouden koos men mede op vraag van de Brandweer dit keer  voor een realistisch oefenscenario.

We spraken vooraf even met de heer directeur van het WHC Home,  Mr Lemmens." De oefening zal er helemaal echt uitzien, zeker  op de eerste verdieping waar ook simulanten aanwezig zijn die zullen moeten worden geëvacueerd.

WHC_Rampoefening_008Vanaf het moment dat het alarm wordt afgekondigd zullen automatisch een aantal compartimenten worden afgesloten door brandwerende deuren zodat andere delen van het gebouw al worden gevrijwaard van verder onheil.  De hele gang  zal in een dichte rook worden gehuld die echter niet schadelijk is maar wel perfect de omstandigheden zal nabootsen waarmee  de hulpdiensten zouden worden geconfronteerd in geval van een echte brand.WHC_Rampoefening_024 Een 12 tal gewonden zullen naar een vooraf bepaalde plaats moeten worden gebracht en waarschijnlijk zullen er na de triage van de MUG arts die ook ter plaats komt  één of twee "gewonden" via een raam met de ladderwagen worden geëvacueerd." Net na half elf kwamen dan drie brandweerwagens van de Brandweer Ravels aanrijden die na  kort conclaaf met de directie over de te volgen procedures uit het rampenplan tot de actie overgingen en  de gebouwen binnendrongen om de evacuaties in te zetten.  Het hele gebeuren werd nauwlettend door monitoren opgetekend om later te kunnen evalueren en waar nodig veranderingen aan moeten worden gebracht. Ondertussen waren brandslangen al uitgerold en werd de ladderwagen in stelling gebracht om eventuele evacuaties langs de ramen mogelijk te maken zonder kostbare tijd te verliezen. WHC_Rampoefening_026 Dit alles verliep erg rustig, strak geleid door de oversten van de diverse onderdelen van de reddingsdiensten. Tegen de tijd dat de voorbereidingen waren getroffen om via de ramen te evacueren, had het andere team van de brandweer dat met zuurstofflessen uitgerust de eerste verdieping had bereikt, de mensen gelokaliseerd geëvacueerd moesten worden. De noodarts van de MUG had de triage uitgevoerd en eventuele patiënten met tags gemarkeerd zodat de juiste behandeling kon worden toegediend. Voor zover we konden zien bij onze observatie verliep alles naar behoren zonder noemenswaardige problemen.

We hopen U later de evaluaties te kunnen laten weten zodat we allen gerust kunnen zijn dat onze reddingsdiensten van de gemeente  adequaat zullen reageren moest er ooit een dag komen dat het nodig zou zijn.

Meer foto's zijn te vinden op deze lokatie : << Rampoefening WHC Ravels  >>