• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
maandag 26 september 2022

Overlijdens

IMG_jefkederijkWeelde, juli 2010.
Pa,

Veel te vroeg ben je gegaan, je moest nog 75 worden en bovenal was je nog steeds dagelijks in de weer voor onze winkel.

jeflenaerts_wsVanmorgen werd in de parochiekerk van St Jan in de Weeldestraat Jef Lenaerts begraven onder grote belangstelling. Ook gisterenavond was er al een erg grote opkomst bij de plechtigheid voor Jef.

Wij persoonlijk zullen hem herinneren als een streng maar rechtvaardig lid van het selectieduo uit de jaren 70-80 wanneer hij samen met Tuur Verhoeven wekelijks de opstelling bekend maakte van de eerste ploeg van SK Weelde waarin hijzelf ook jaren de sterkhouder was in de achterste linies.

Alois OomsAfgelopen woensdag 27 maart overleed Alois Ooms uit Ravels na een moedig gedragen ziekte. Alois was EEn van de grote bezielers van het hele BMX-gebeuren in onze gemeente. Dat begon al in de jaren tachtig toen de populariteit van deze technische fietssport voor het eerst de kop op stak. Vele jongeren beleefden sindsdien heel wat plezier op hun crossfietsjes. Sinds enkele jaren is de BMX-sport weer immens populair geworden en onze gemeente kreeg alweer dankzij "Lowieke" en zijn zoon Patrick een heuse club, The BMX-Devils. De bijna 200 leden rouwen dus allen mee met de familie van Alois. Donderdag vindt een afscheidsdienst plaats in het crematorium van Turnhout. "Lowieke" laat naast zijn vrouw ook drie zonen en 6 kleinkinderen na. Sterkte aan iedereen.

3eherdenkingDe mensen uit de Koning Albertstraat in Weelde zullen zich  de 5e augustus van drie jaar geleden nog levendig herinneren. Dat was de rampzalige nacht dat het appartement boven het Tuincentrum van de familie  Jansens-Van Gorp  volledig uitbrandde waardoor Danny, Greet en dochter Lynn het leven lieten. Een tragische gebeurtenis die nog steeds leeft bij velen uit de uitgebreide kennissen- en vriendenkring van de getroffen families Jansens en van Gorp. Lees meer na de lees meer link...

inmemoriamZonet bereikte ons het droeve bericht dat Maria Vervecken op 25 juni is overleden. Bij velen zal deze naam geen belletje doen rinkelen, maar in Weelde was ze door iedereen gekend als Zuster Mauritia. De goede en alom gekende Zuster was jarenlang verbonden aan de school waar ze talloze generaties op het goede pad heeft geholpen. Zuster Mauritia was geboren op 29 juli 1922 in Lichtaart en werd aan God toegewijd door professie op 6 september 1940. Met heel veel dankbaarheid en respect denken wij terug aan ZUSTER MAURITIA.(°29 juli 1922 - + 23 juni 2012) Bijna 90 jaar geworden, volgde zij nog steeds , met een heldere geest, al het gebeuren van haar geliefde Weelde. 27 jaar lang heeft zij, met een enorme toewijding, gewerkt aan de opvoeding van het schoolgaande kind. Zij vertelde graag in de kleuterklasjes, leerde de meisjes rekenen, lezen en schrijven. Zelfs in het zevende en achtste studiejaar werd de basis gelegd in de "huishoudkunde". Zij was de zuster met een stralende, minzame glimlach, die hield van een grap en levenslustige humor. Regelmatig bezocht zij de grote gezinnen en bood hulp in alle nood. Steeds had zij haar "verbanddoos en zalfjes" bij en wist zo veel kinderleed te genezen. Zij had een grote voorliefde voor de zwakke, zieke en eenzame mensen. De laatste jaren verbleef zij in een kleine kloostergemeenschap te Kasterlee en genoot zij van elke dag temidden van bos en natuur.

Zuster Mauritia werd begraven op donderdag 28 juni 2012 op het kloosterkerkhof Mariënhove te Westmalle.

Van20Hees20Phil Van20Hees20Phil20rouwbrief
  Phil Van_Hees_centraal

Phil is niet meer. De oudste inwoner van ons dorp is op Pinkstermaandag immers overleden in haar verblijfplaats rusthuis Onze Lieve Vrouw van de Kempen in Ravels. Phil Van Hees, geboren en getogen in Weelde, werd vorig jaar december 102 jaar oud. Ter gelegenheid daarvan werd ze ondermeer door ons gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Philomena, zoals ze voluit noemde, werd geboren op 7 december 1909. Vele jaren woonde ze in bij haar nicht en haar familie aan de Weeldstraat in Weelde. De laatste jaren verbleef ze echter in het Ravelse woon- en zorgcentrum waar men haar zal blijven herinneren om haar stralende lach en haar gekende fierheid. De uitvaartdienst zal nu zaterdag 2 juni om 10 uur plaatsvinden in de kerk van parochie Sint Jan in Weelde. 

thumb_overlijden_kruisLogo_Marcel_Van_Gompel_VerzekeringenIn Ravels is gisteren op 77-jarige leeftijd Marcel Van Gompel overleden. De in Weelde geboren zakenman was de stichter en eigenaar van het bekende verzekeringskantoor Marcel Van Gompel nv. Gisteren stierf hij op de campus van het Sint Elisabeth ziekenhuis in Turnhout na een slepende ziekte. Hij genoot al enige tijd palliatieve thuiszorg wat hem echter niet weerhield om nog veel tijd in zijn zaak te steken.