• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19

superhuis1500

woensdag 21 november 2018

Gemeenteberichten

IMG 8168

Het Ravelse gemeentebestuur houdt er aan vast om met enige regelmaat de nieuwe bewoners van onze gemeente uit te nodigen voor een moment van kennismaking. Afgelopen vrijdag gingen bijna 140 nieuwkomers in op de uitnodiging.

Add a comment

hobbyvarkens 

Afrikaanse varkenspest (AVP) is niet gevaarlijk voor de mens maar kan wel grote economische schade voor de varkenssector veroorzaken.

Niettemin is grote waakzaamheid geboden en moeten we al doen wat mogelijk is om AVP te vermijden. 

Add a comment

ocmw projectwerking 

Met de projecten ‘Buurtgerichte Zorg Ravels’ en ‘Alleen Overleven?’ wil het OCMW van Ravels een relevante bijdrage leveren in de strijd tegen plattelandsarmoede in de breedste zin van het woord.

De projecten richten zich op buurten en personen die geconfronteerd worden met sociale, economische en ecologische problemen met betrekking tot gezondheid, werkloosheid, armoede, huisvesting, schooluitval, overlast, criminaliteit, verloedering, vereenzaming, … OCMW Ravels wil deze maatschappelijk kwetsbare personen en gezinnen een stem geven in de zoektocht naar oplossingen voor hun precaire leefsituatie. 

Add a comment

deskundige burgerzaken

Regelmatig zijn er vacatures voor iedereen die in onze gemeente wil werken. Dit keer is het een deskundige burgerzaken die wordt gezocht.

Add a comment

benego vegadering
Al maandenlang halen bepaalde raadsleden van de Ravelse oppositie, met Langenhuizen op kop, uit naar de meerderheid over Benego, een overleg orgaan tussen Belgische en Nederlandse gemeenten langs de grens. 

Hoewel de samenwerking de laatste jaren weinig of geen resultaat had, wilde de meerderheid toch nog een overleg met de nieuw aangestelde programmamanager......

Add a comment

ravelsIn juni  2017 stelde het college voor aan de gemeenteraad om in te gaan op het aanbod van IOK om een leegstandinventarisatie te laten uitvoeren door IOK.

Het was de bedoeling om alle verwaarlozing van gebouwen in onze gemeente in kaart te brengen. De lijst is nu klaar en in te kijken op het gemeentehuis.

Add a comment

Gemeenteraadsverkiezingen2018

INDIENEN VOORDRACHTSAKTE

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeente Ravels, de heer Peter Segers, deelt mee dat hij de voordracht van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur, in het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

AANWIJZING VAN GETUIGEN

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeente Ravels, de heer Peter Segers, deelt mee dat hij de aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus in ontvangst zal nemen op dinsdag 9 oktober 2018 tussen 14 en 16 uur, in het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Add a comment