• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 18 januari 2021

online reserveren

Vanaf nu kan iedereen zelf van thuis uit een gemeentelijke zaal reserveren.
Via de online reservatiepagina voor de gemeentelijke zalen en lokalen kan je zelf uit eigen naam of op naam van je vereniging een aanvraag indienen om gemeentelijke cultuurinfrastructuur te reserveren.
 

Hoe kan u zelf online een zaal reserveren ?

Handleiding Chiron: online reserveren van zalen

https://ravels-gem-chiron.cipal.be

 
Via de online reservatiepagina voor de gemeentelijke zalen en lokalen kan je zelf uit eigen naam of op naam van je vereniging een aanvraag indienen om gemeentelijke cultuurinfrastructuur te reserveren.
 
registreer chironVia deze weg geven wij nog enkele aandachtspunten mee:
 Alvorens je reservatieaanvragen kan indienen, moet je jezelf registreren als nieuwe gebruiker. De gebruikerscode en het wachtwoord worden naar je opgegeven e-mailadres gestuurd.
Indien je ook uit naam van een vereniging zalen wenst te reserveren, moet je contact opnemen met de dienst communicatie/onthaal of cultuurdienst die vervolgens de nodige parameters zal instellen.
Het is niet mogelijk om minder dan één week vooraf infrastructuur te reserveren.
Het gebruiksreglement waarin alle praktische afspraken vastgelegd zijn, een overzicht van de gemeentelijke zalen en lokalen en het retributiereglement waarin de prijzen voor het gebruik van de zalen en lokalen betaald worden, vind je op de gemeentelijke website.
Het online reserveren van sportinfrastructuur is voorlopig nog niet mogelijk.
Gelieve in het vakje “omschrijving” altijd te vermelden welke activiteit je wenst te organiseren (bv. kookworkshop, repetitie, voorstelling, vergadering ...)!
Om van start te gaan en een online reservatieaanvraag in te dienen, ga je naar het tabblad "online zaalverhuur" waar je kan starten met het reserveren van de zalen en lokalen.
Om te starten, kan je bovenaan de keuze maken tussen "Dagoverzicht" en "Weekoverzicht".
Vervolgens vraag je de kalender van de gewenste periode en accommodatie op en duid je bij de zaal of lokaal van je keuze de gewenste uren aan.
De verschillende zalen en lokalen werden gebundeld per deelgemeente, met uitzondering van gemeenschapscentrum De Wouwer waarvoor een aparte categorie werd aangemaakt.
 
 

Opgelet:  prijs voor reservatie wordt bepaald in dagdelen , niet in uren.

Opgelet: de retributie wordt berekend op basis van dagdelen en niet per uur. Zodra de grenzen van verschillende dagdelen overschreven worden, worden meerdere dagdelen aangerekend.

reservatie chiron

De volgende dagdelen worden gehanteerd:
voormiddag: van 8.00 uur tot 12.00 uur
namiddag: van 13.00 uur tot 18.00 uur
avond: vanaf 19.00 uur
Het is niet de bedoeling om automatisch volledige dagdelen te reserveren, maar wel de uren waarop je de zaal wil gebruiken. De zaal zal door de zaaltoezichters worden geopend aan het begin van de activiteit.
Kies daarna "Reserveer"
overzicht reservatie_chironGelieve op de volgende pagina:
aan te duiden of je de reservatieaanvraag indient in jouw persoonlijke naam of in naam van een vereniging of organisatie. Indien je enkel kan kiezen voor "persoonlijke reservatie", moet je contact opnemen met de dienst communicatie/onthaal of de cultuurdienst die de nodige parameters zullen instellen.
in het vak "info reservatie" te vermelden welke activiteit je wenst te organiseren (bv. kookworkshop, repetitie, voorstelling, vergadering ...)
gelieve vervolgens de aanvraag te bewaren.
Het indienen van je aanvraag is nu afgewerkt.
 
Een overzicht van je ingediende reservatieaanvragen kan je terugvinden via "Mijn reservaties". Hier kan je ook reservaties annuleren.
 
Opgelet! Een reservatie is pas definitief wanneer je een bevestiging krijgt van de dienst communicatie/onthaal of de cultuurdienst!
 
Communicatie/onthaal,
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
tel. 014 65 67 04
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Cultuurdienst
Kloosterstraat 4
2380 Ravels
tel. 014 65 21 55
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
 
Extra aandachtpunten wanneer je gebruik maakt van een gemeentelijke zaal:
Kom op tijd. De gemeentelijke zaaltoezichters zullen op het doorgegeven beginuur aanwezig zijn om de zaal te openen, de infrastructuur te tonen en verdere afspraken te maken. 
Volg alle richtlijnen van de gemeentelijke zaaltoezichters steeds goed op!
Verwijder na elk gebruik de versieringen, maak alle gebruikte lokalen en materialen proper en deponeer het afval in de daarvoor voorziene containers of vuilbakken.
In alle gemeentelijke lokalen geldt een rookverbod.
Het gemeentebestuur betaalt de Billijke Vergoeding voor alle gemeentezalen. SABAM moet door de gebruikers van de zalen aangevraagd en betaald worden.
Respecteer om veiligheidsredenen steeds het maximum toegelaten aantal personen!
Het is verboden om commerciële activiteiten, waarbij de winst wordt uitgekeerd aan een bedrijf of persoon, uit te oefenen zonder expliciete toelating van het college van burgemeester en schepenen. 
Organisatoren van fuiven dienen dit vooraf aan te vragen door het indienen van het correcte aanvraagformulier.   
Lees vooraf het gebruiksreglement van de gemeentelijke zalen en lokalen goed na. Dit is terug te vinden op de gemeentelijke website.