• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 4 juli 2020
NIEUWTJES
raadzaal 09
Gisteren kwam na een lange onderbreking de raadscommissie “Weelde Depot”, nu nog bekend als de militaire hallen, maar vanaf 16 november bekend onder de nieuwe naam Weelde Depot.
Eén der voornaamste punten op de korte agenda was het ontslag van N-VA lid Marc Van Dun.
{halloween}  

Geen argumentatie ontslag.

marcvandunMarc Van Dun, de  N-VA partij secretaris diende zijn ontslag in zonder verder een argumentatie op te geven

Het is nog niet bekend of door N-VA een vervanger zal worden aangeduid om Van Dun te vervangen in de raadscommissie.
Omdat de raadscommissie een louter adviserende rol heeft naar de gemeenteraad toe werden er geen nieuwe elementen gevonden om nu al adviezen te geven.
Er worden enkel verkennende gesprekken gevoerd met de vraag aan alle fracties om hun partijvisie verder uit te werken naar de toekomst toe.
Er zijn wel enkele voorstellen op tafel gelegd over de nabije toekomst van de hallen in verband met het voorlopige gebruiks- en retributiereglement van de hallen. De dienst vrijetijd  gaat daarvoor een voorstel uitwerken.
Het IOK zal een RUP opstellen en er komen vergaderingen om van idee te wisselen over de invulling van dit RUP.
De raadscommissie ziet reikhalzend uit naar de ondertekening van de definitieve aankoop op 16 november.