• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
woensdag 26 juni 2019

Gemeenteberichten

benego vegadering
Al maandenlang halen bepaalde raadsleden van de Ravelse oppositie, met Langenhuizen op kop, uit naar de meerderheid over Benego, een overleg orgaan tussen Belgische en Nederlandse gemeenten langs de grens. 

Hoewel de samenwerking de laatste jaren weinig of geen resultaat had, wilde de meerderheid toch nog een overleg met de nieuw aangestelde programmamanager......

Add a comment

ravelsIn juni  2017 stelde het college voor aan de gemeenteraad om in te gaan op het aanbod van IOK om een leegstandinventarisatie te laten uitvoeren door IOK.

Het was de bedoeling om alle verwaarlozing van gebouwen in onze gemeente in kaart te brengen. De lijst is nu klaar en in te kijken op het gemeentehuis.

Add a comment

Gemeenteraadsverkiezingen2018

INDIENEN VOORDRACHTSAKTE

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeente Ravels, de heer Peter Segers, deelt mee dat hij de voordracht van kandidaten in ontvangst zal nemen op zaterdag 15 september 2018 tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur, in het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

AANWIJZING VAN GETUIGEN

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau van de gemeente Ravels, de heer Peter Segers, deelt mee dat hij de aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus in ontvangst zal nemen op dinsdag 9 oktober 2018 tussen 14 en 16 uur, in het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Add a comment

mvds 2018

Tijdens de maand september organiseert de gemeentelijke sportdienst en sportraad in samenwerking met tal van lokale sportverenigingen “de maand van de sportclub”.

Tal van sportverenigingen zullen tijdens deze maand allerlei gratis initiaties organiseren waar iedereen kan kennis maken met de clubwerking en hun sporttak.

Add a comment

parking kerkhof Poppel1

In Poppel heeft de gemeente extra parkeerplaatsen laten aanleggen achter het kerkhof door de firma Heykants.

Hopelijk kan dit bijdragen aan het alsmaar groeiende parkeerprobleem in het centrum van Poppel.

Add a comment

krentenbaard

In onze gemeente, maar ook in de gemeenten rondom Ravels werden er meerdere gevallen vastgesteld van impetigo, beter gekend als ‘krentenbaard’.

Deze huidaandoening laat zich herkennen door wondjes klein of groot, meestal bedekt met een gelig korstje. De huidziekte is banaal en heel gemakkelijk behandelbaar.

Add a comment

molenslop vernieuwen concessie

De gemeente Ravels zal de uitbating van de cafetaria van sporthal ‘t Molenslop, Straatakkers 1 te 2381 Ravels, opnieuw in concessie geven voor een periode van 9 jaar, vanaf 1 oktober 2018.

De inschrijvingen kunnen tot uiterlijk vrijdag 17 augustus 2018 om 11.00 uur ingediend worden.

Add a comment