• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 3 augustus 2020
NIEUWTJES

WeeldeLoodsenGisteren ging het eerste agendapunt op de gemeenteraad van Ravels weer over de befaamde hallen op het vliegveld van Weelde, voortaan “Weelde Depot” genaamd.

Na het delegatiebesluit  van Minister Muyters en het advies van het kabinet van minister Bourgois kan de gemeenteraad tot  het voorlopige onteigeningsbesluit overgaan. Hierdoor kan de gemeente op betrekkelijk korte termijn de hallen verwerven. Nadien zal de gemeente in overleg met de bevoegde instanties het RUP (Ruimtelijk uitvoeringsbesluit ) opmaken en kunnen de hallen een nuttige functie krijgen. Op vraag van minister Muyters zal de gemeente onderzoeken welke sportactiviteiten in deze hallen kunnen plaatsvinden.

Nu alle administratieve obstakels zijn weggewerkt kan de gemeente eindelijk verder, de bedoeling is dat de hallen worden aangekocht door de gemeente .  Op dit moment wordt gesproken over een aankoopbedrag van  3.000.000 € en deze som moet haalbaar zijn voor de gemeente. De hallen zijn in prima staat en op middellange termijn zouden zeker een aantal van deze hallen aan ondernemingen kunnen worden verkocht, zodat veel van de initiële investeringen op redelijk korte termijn zullen terugvloeien naar de gemeentekas. Als alles vlot verloopt zouden de hallen eind 2014 eigendom kunnen zijn van de gemeente.

veiling ravelsHet laag dynamisch karakter dat moet worden behouden bij de verdere exploitatie blijft wel een belangrijke voorwaarde, ook dient met respect voor de natuur te worden gehandeld   in het verdere verloop van de ontwikkeling van het “Weelde Depot” project. De CD&V meerderheid in de Ravelse gemeenteraad engageerde zich om  alle fracties  te betrekken in het verdere overleg dat weldra zal starten.

Vooral Dorpslijst wilde de intenties van de beslissing onderstrepen dat een aantal van de hallen een economische functie krijgen. Het kan niet de bedoeling zijn om deze oppervlakte aan gebouwen voor de gemeente Ravels te behouden, enkele hallen zullen wel een bestemming kunnen krijgen maar de rest moet na opmaak van het RUP een nieuwe functie krijgen.

NVA fractieleider Laurijssen vond het vooral jammer dat ze de voorlopige vaststelling als leden van de gemeenteraad via de pers moesten vernemen, hij vond dat ze ook in deze bij de voorbereidende gesprekken hadden mogen worden uitgenodigd om alles transparanter te maken zoals beloofd was in de verkiezingscampagnes. Burgemeester Luyten repliceerde hierop door op te merken dat er eigenlijk nog niets was beslist of gebeurd sinds de laatste keer dat de hallen op de gemeenteraad ter sprake kwamen. De pers heeft gewoon de agenda bekeken van deze gemeenteraad en naar aanleiding daarvan conclusies getrokken en gaan bellen met de raadsleden, wat hun goed recht is.