• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zaterdag 6 juni 2020
ravels
Eerstdaags zullen er definitieve stappen worden ondernomen om de militaire hallen te onteigenen. In het kader van deze toch wel erg belangrijke ontwikkeling in onze gemeente achten de verschillende Ravelse partijen het nodig dat dit project in volledige transparantie wordt behandeld.
Daarom werd door de burgemeester de vraag gesteld om in de verschillende fracties en gesprekspartner aan te duiden met betrekking tot het Weelde Depot project. In vorige gemeenteraad was deze nauwe samenwerking voorgesteld aan de oppositie en is als dusdanig nu ook positief beantwoord door de burgemeester. Binnenkort zullen we hierover meer kunnen vernemen. De Ravelse Thinktank voor ondernemers die ondertussen is opgericht heeft ook al een eerste bijeenkomst gekend. Ook hier stond Welde Depot hoog op de agenda van te bespreken punten. Wie allemaal in deze raad zetelt is voorlopig nog niet bekend maar we zullen dit in de komende mee tijd opvolgen.