burgemeester Segersstraat

Op de laatste gemeenteraadszitting van 2 september werden enkele adviezen besproken van de cultuurraad betreffende nieuwe straatnamen.

Het waren de nieuwe straten van het project O.L.Vrouwscheyf die ter sprake kwamen en daar kwamen de volgende voorstellen uit de bus.

Straatnaamvoorstellen.

"Akkerstraat", "Zagerijstraat", "Scheyfstraat", "Dijkstraat" en "Burgemeester Segersstraat"

Er was even nog een mondeling voorstel om een “Dr Colynstraat” te overwegen maar dit werd na enig overleg voorlopig niet meegenomen in het besluit.

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een onderzoek "de commoco et incommodo" ingesteld is betreffende het hierboven vermelde gemeenteraadsbesluit.

De bundel ligt voor iedereen ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, gedurende de periode van 16 september 2019 tot en met 15 oktober 2019, gedurende een termijn van dertig dagen:

- alle werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur

- dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur

- woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels

 

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)