steenweg Weelde31OV

Binnenkort zal de in opbouw zijnde woning aan Steenweg Weelde 31 te Poppel door de gemeente  in Openbare Verkoop worden aangeboden.

Dat is maandag op de laatste gemeenteraad van 2020 beslist.

De voorwaarden zijn dezelfde als voor andere projecten inzake sociale woningen in Ravels. Koper mag geen bouwgrond of woning in eigendom hebben of moet dit binnen het jaar hebben verkocht. Als bijkomende voorwaarde geldt dat de kopers inwoner zijn van de gemeente Ravels gedurende de laatste 10 jaar, of gedurende een aaneensluitende periode van 10 jaar in de afgelopen 20 jaar.   

De prijs is nog niet vast gelegd. Voor de goedkeuring van de prijsbepaling wordt dit punt later terug op de agenda van de GR gepland in de komende maanden.

Audio