gr januari2021

Afgelopen maandag zaten de gemeenteraadsleden van Ravels digitaal samen voor de eerste gemeenteraad van 2021.

Omdat iedereen die interesse toont voor de gemeentelijke politiek ook zelf digitaal kan volgen is het niet nodig dat we de debatten verslaan, toch willen we jullie de gelegenheid geven om enkele discussies nog eens opnieuw te bekijken. Bij sommige zaken hadden we toch wel enkele persoonlijke bedenkingen.

U kan natuurlijk ook doorspoelen met de fast-forward knop en zelf de agendapunten uitkiezen waarin u het meest bent geïnteresseerd.

GEMEENTERAAD RAVELS JANUARI 2021

Agenda gemeenteraad januari 2021

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Vergadering via videoconferentie
1 - 2021_GR_00012 - Burgemeestersbesluit van 28 december 2020: gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 11 januari 2021: vergadering via videoconferentie - Bekrachtiging

Ingevolge de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus COVID 19, besliste de burgemeester op 28 december 2020 om te vergaderen via videoconferentie voor de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 11 januari 2021.

Agendapunten van raadsleden

Duurzaamheid

2 - 1020_GR_00189 - Streekplatform Kempen: Kempenpact 2030 - Kennisneming

Onderschrijving van het Kempenpact 2030.

Sport

3 - 2021_GR_00009 - ILV Sportregio Noorderkempen: jaarrekening en werkingsverslag 2019 - Goedkeuring

Goedkeuring van de jaarrekening en het werkingsverslag 2019 van interlokale vereniging Sportregio Noorderkempen.

Jeugd

4 - 2021_GR_00013 - Gemeentelijke speelpleinwerking: activiteitsperiodes 2021 - Goedkeuring

Vaststelling van de activiteitperiodes 2021 van de gemeentelijke speelpleinwerking.

Secretariaat

5 - 2021_GR_00004 - HVZ Taxandria - begroting 2021 - Goedkeuring

Goedkeuring van van de gemeentelijke dotatie voor de werkingskosten van HVZ Taxandria, opgenomen in de begroting van 2021.

6 - 2021_GR_00006 - Lokale contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie - Goedkeuring

De Vlaamse Regering heeft op 13 november 2020 de juridische contouren vastgelegd van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek in het kader van de coronacrisis. Ze kent ook een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van de bijkomende inzet in preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.

De lokale besturen kunnen in het kader van dit besluit kiezen tussen de volgende opties, met bijhorende financiering:

Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching met een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand

Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek met een voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicopatiënten

Lokale besturen kunnen individueel een engagement nemen of kunnen zich ook verenigen, dit in samenwerking met de COVID-19-teams van de eerstelijnszone.

Het lokaal bestuur Ravels kiest voor optie 2 en wenst dit engagement op te nemen in een samenwerking met de gemeenten Turnhout, Beerse, Vosselaar, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Arendonk en Baarle-Hertog, waarbij Merksplas de rol van trekkende gemeente opneemt.

7 - 2021_GR_00007 - Retributie PMD-zakken 2021-2025 - Goedkeuring

Goedkeuring van het retributiereglement voor PMD-zakken.

8 - 2021_GR_00008 - Belasting afgifte administratieve stukken 2021-2025 - Goedkeuring

Wijziging van het reglement van de belasting op afgifte administratieve stukken.

9 - 2021_GR_00010 - Toelage 2021: Kindercarnavalcomité KVC De Weldse Bokken: bouw kunstwerk met speelruimte - Goedkeuring

Goedkeuring van een gemeentelijke toelage aan Kindercarnavalcomité KVC De Weldse Bokken voor de bouw van een kunstwerk met speelruimte.

Personeel

10 - 2021_GR_00005 - Overgang voor contractuele personeelsleden naar vakantieregeling publieke sector - Goedkeuring

Besluit vanaf 2021 over te schakelen naar het vakantiestelsel publieke sector voor contractuele personeelsleden.

Aanvullende dagorde

X - 2021-01-06 ?️ GR - FSC-label voor de gemeentelijke bossen - Ravels

Streven naar FSC-certificatie van de eigen bossen

Omschrijving

Door te streven naar FSC-certificatie van de bossen in beheer van de gemeente en bij gemeentelijke aankopen te kiezen voor FSC-gecertificeerde producten, draagt onze gemeente bij aan duurzaam houtbeheer.

Motivatie

FSC, voluit Forest Stewardship Council, staat voor duurzaam bosbeheer en is één van de oplossingen om wereldwijd bossen te beschermen en te behouden. Hierbij gaat het niet enkel om hout uit de tropen. Ook in België dragen bossen dit label. In onze gemeente heeft enkel het gewestbos in Ravels dit label en geen enkel van de bossen in eigen beheer.

We kunnen hierbij echter wel het goede voorbeeld geven! Wanneer we ervoor zorgen dat onze bossen dit label krijgen, garanderen we naast verantwoord beheerde bossen ook sociale en veilige arbeidsvoorwaarden. Op deze manier kunnen we als lokale overheid toch een grote impact hebben op duurzaam bosbeheer. Ook komen we bij het nastreven van de FSC-certificering tegemoet aan de groeiende vraag naar lokaal beschikbaar FSC-gecertificeerd hout.

Daarnaast kunnen we als gemeente ook bijdragen aan duurzaam houtbeheer door te kiezen voor uitsluitend FSC-gelabelde producten bij aankoop van papier, drukwerk, speeltuigen, … .

Voorstel van besluit

Artikel 1

Het gemeentebestuur streeft een FSC-boscertificering na voor de eigen bossen

Artikel 2

De gemeente maakt als eindverbruiker van hout- en papierproducten een keuze voor gecertificeerde producten “in de mate van het mogelijke” wordt hieraan toegevoegd…..

Artikel 3

Door middel van communicatie met de burger, helpt de gemeente mee met de sensibilisatie rond het belang van duurzaam bosbeheer en keurmerken zoals FSC

 

X - 2021-01-06 ?️ GR - Ondertekenen charter kraantjeswater - Ravels

Ondertekenen ‘kraanwatercharter’

Omschrijving

Door het onderteken van het kraanwatercharter draagt onze gemeente bij aan verstandig watergebruik en het promoten van een gezonde levensstijl.

Motivatie

Onze gemeente kan een belangrijke rol spelen in het promoten van een gezonde levensstijl en het creëren van een gezonde leefomgeving. Dat gaat van het aanbieden van gezonde tussendoortjes in de buitenschoolse kinderopvang tot het aanleggen van kwaliteitsvolle wandel- en fietsinfrastructuur. Door te kiezen voor een duurzaam waterbeleid kan onze gemeente de gezonde én milieuvriendelijke lijn in het lokaal gezondheidsbeleid doortrekken.

Wij stellen dan ook voor dat de gemeente een voorbeeldrol opneemt naar scholen, verenigingen en lokale bedrijven door hen te stimuleren om werk te maken van een verstandig waterverbruik en om te kiezen voor kraanwater als duurzame dorstlesser. Op deze manier kunnen we de gedragsverandering bij onze inwoners versterken.

Voorstel van besluit

Artikel 1

De gemeente tekent het charter op de site: https://www.kraanwater.be/aan-de-slag/steden-gemeenten/het-kraanwatercharter-1

Artikel 2

De gemeente voorziet een stappenplan om systematisch over te schakelen van flessenwater naar kraanwater (uit tappunten) in gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis, OCMW, bibliotheek, sporthal, werkplaats en scholen.

Artikel 3

Na de installatie van tappunten worden er herbruikbare flessen of bekers ter beschikking gesteld voor elk personeelslid om verpakkingsafval te voorkomen.

Artikel 4

De gemeente sensibiliseert de werknemers en inwoners om meer kraanwater te gebruiken via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Varia

11

2021_GR_00011 - Varia - Kennisneming

Bespreking van onderstaande punten op initiatief van de vermelde raadsleden: