KLEINRAVELS6

Op de GR van gisteren vroeg het schepencollege bij monde van burgemeester Luyten aan de leden van de gemeenteraad of er een meerderheid was om het pand aan Klein Ravels met nr 6 aan te kopen.

De eventuele aankoop zal geschieden via Biddit, daarvoor is een schattingsverslag opgevraagd.

Indien de gemeente de aankoop kan verwezenlijken zal het pand worden afgebroken en worden opgenomen in de groene zone rond de aangrenzende tuin van de pastoor. Verder kan ook het paadje langs het pand dat uitkomt aan GC de Wouwer en GBS de Kleine Wereld worden opgewaardeerd.

De aankoop kadert ook in het beleid om het centrum van Ravels aantrekkelijker te maken.