• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
maandag 20 mei 2019

" De weg vooruit "
  naar een DORP waar we SAMEN meer kunnen!

Nonnenbos 26, Weelde-Statie

Gehuwd met Patrick Franck

Mama van Amber en Lonne

Bestuurslid van K.W.B. Weelde-Statie
Bestuurslid van Femma Weelde Grens
Vormselcatechiste Sint-Servatius Ravels
Bestuurslid Beweging.net Weelde
Lid van Lokaal Overleg Kinderopvang
Voorzitster Buurtcomité ‘t Nonnenbos
Voorzitster Vrouw en Maatschappij CD&V Ravels
Afscheidnemend lid van Jong CD&V Ravels

Beste inwoner van onze gemeente,

 

6 jaar geleden was ik nieuwkomer op de lijst bij CD&V.  Deze keer werd me opnieuw gevraagd om kandidaat te zijn.  Uiteraard zeg je dan geen nee en ben je blij dat je lid mag zijn van een partij die weet wat beleid voeren inhoud en hiervoor wil ik me dan ook zoals de voorbije jaren blijven inzetten.  

Maar voor degenen die me toch nog niet kennen, stel ik me graag even voor : Ik woon in het Nonnenbos aan de Weelde-Statie, ben getrouwd met Patrick Franck en mama van Amber en Lonne.

Mijn kindertijd en jeugdjaren bracht ik door in Ravels, waar er velen mij kennen als de dochter van Frans (Sus) en Monique Van Loon of als de zus van Inge Van Loon.

Reeds 21 jaar ben ik vormselcatechiste in de parochie Sint-Servatius Ravels en een helpende hand voor mijn zus bij de Eerste Communie.

Door deze vrijwillige inzet kom ik veel in contact met jonge gezinnen en hun opgroeiende jeugd.  De betekenis van het woord gezin is mij dus heus niet onbekend.  Ik wil me er dan ook opnieuw 100 % voor inzetten om mee te werken aan een fijne gemeente waar het goed is om te wonen, te werken en te leven.

Ik wil ermee voor zorgen dat we de nodige aandacht blijven besteden aan betaalbare bouwkavels, voldoende kinderopvang, de nodige zorg voor de ouderen en de mindervaliden, een veilige en propere buurt, een blijvende financiële gezonde gemeente… kortom een gemeente waar iedereen zich thuis kan blijven voelen.

Als bestuurslid van Femma Weelde Grens en K.W.B. Weelde-Statie is het verenigingsleven geen onbekend terrein.  Sociale contacten leggen vind ik dan ook zeer belangrijk, want deze zijn onmisbaar in de ontwikkeling van de mens en maatschappij.  Graag sta ik mee achter het gemeentelijk beleid dat werk blijft maken van een sociaal en respectvol leefklimaat en zo een bijdrage biedt in de meerwaarde van onze samenleving.  Hiervoor wil ik me dan ook ten volle opnieuw voor inzetten voor de inwoners van groot Ravels.

Als laatste wil ik me toch nog graag even richten tot de mensen van Weelde-Statie : Vindt U dat wij als deelgemeente van groot Ravels niet vergeten mogen worden?  Durf dan uw stem aan mij te geven, zodat ik de komende 6 jaar uw belangen kan verdedigen zodat onze band met het dorp behouden blijft.

Ik ben blij dat ik besloten heb om me kandidaat te stellen en het engagement opnieuw aan te gaan voor een nieuwe periode die aanbreekt.  

Daarom vraag ik opnieuw uw steun en stem. Je vindt me op de 8e plaats.

Alvast een dikke merci!

 

Els Van Loon

8e plaats CD&V lijst RAVELS

(Je mag op meerdere kandidaten stemmen op deze lijst.)