• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
maandag 20 mei 2019

 

60 jaar

Uittredend schepen

Gehuwd met Rin Van der Steen

Vader van Merijn, Freek en Kate

Grootvader van Roos, Fleur, Klaas, Saar en ...

Geachte kiezer, Beste mensen

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat ik van jullie de voorbije 30 jaar heb gekregen om het beleid in Ravels mee te kunnen voeren. Met veel vreugde en inzet heb ik samen met de bestuursploeg gewerkt om van Ravels een warme, moderne en gezellige gemeente te maken waar het goed is om te wonen, werken en leven.

De voorbije beleidsperiode hebben we zoals beloofd, ons ambitieus maar realistisch programma meer dan uitgevoerd. Er is weer veel verwezenlijkt en dit alles met een gezond financieel resultaat.

De belastingdruk van Ravels ligt een stuk onder het Vlaamse gemiddelde en … sinds vorige jaar zijn we een schuldenvrije gemeente! Desondanks investeerden we in vele projecten die vermeld worden in onze verkiezingsfolder.

Dit beleid wil ik verder zetten samen met een hechte ploeg van kandidaten op een lijst waar ruimte is voor jonge en frisse ideeën, in combinatie met ervaring en deskundigheid. Voor alle inwoners uit onze drie dorpen, uit onze zes woonkernen, zodat niemand en niets vergeten wordt. Alle kandidaten midden de mensen en verenigingen.

Maar de uitdaging blijft groot om die mooie gemeente te blijven!  Zoals u hebt gezien is het CD&V- programma voor de volgende beleidsperiode weer goed gevuld. Er blijft dus werk aan de winkel!

Daarom wil ik graag met uw steun me blijven inzetten voor een goed beleid ten dienste van jullie en onze dynamische gemeente. Een beleid voor het algemeen welzijn en goede leefkwaliteit.

Met de slogan   ‘Voor elkaar en morgen’  , durf ik opnieuw vragen om uw stem en vertrouwen en dank u reeds bij voorbaat.

Hartelijke groeten

Jef Van de Pol

5de plaats CD&V-lijst