• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
donderdag 6 oktober 2022

20180605 Uitreiking Save Label 0017

Vorige week kreeg vooral CD&V schepen Van den Borne van de voorzitter van N-VA, Gert Laurijssen een frontale aanval te verduren die door velen werd aanzien als persoonlijk en onder de gordel.

Schepen Van den Borne bleef er vooralsnog uiterst kalm bij, wat ons zelfs een beetje verwonderde.

SAFE LABEL ???

Vooral de aanval op het verkeersbeleid van de gemeente riep bij ons toch wat vragen op en we gingen dus te rade bij enkele betrokkenen, eerst en vooral bij OVK, de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen.

“CD&V pronkt in Ravels graag met het SAFE label wat ze hebben gekregen?” klinkt het daar al verontwaardigd uit de mond van Koen Van Wonterghem.

“Ten eerste is het al het niet een “SAFE” label, maar een “ SAVE” label, een eerste aanwijzing dat ze het niet zo nauw nemen met hun research.” 

Save charter uitreiking Ravels

Uitreiking 1 e SAVE label in 2014

“Daarnaast is het echt wel niet zo eenvoudig om het label te verkrijgen. En toch is Ravels erin geslaagd om al drie keer het label binnen te halen als enige gemeente in de provincie Antwerpen. Ze stelden er een mobiliteitsambtenaar aan en houden op regelmatige basis vergaderingen in de verkeerscommissie over de veiligheid.” 

“We kunnen in het persbericht van de oppositie absoluut niet meegaan met het poneren van de stelling dat het Ravelse bestuur tevreden zou zijn met een paaltje naast de weg. De aanpak is professioneel gebeurd en opgevolgd door specialisten inzake verkeersveiligheid. Dat het verkeerscomfort van snellere weggebruikers daar soms onder moet lijden is nu eenmaal de consequentie van verantwoord verkeersbeleid. ”

2e SAVE label

Uitreiking 2 e SAVE label in 2016

Schepen van mobiliteit als drijvende kracht achter SAVE Charter.

“Het is de schepen van mobiliteit Mr van den Borne, tevens werkzaam in de Verkeerscommissie die zich vanaf het prille begin heeft ingezet voor dit SAVE charter. Hij heeft de 7 SAVE doelstellingen geïmplementeerd in de gemeente Ravels.”

“Ravels is één van de 16 koplopers in de provincie Antwerpen en zit nu in een vervolgtraject van de provincie waarbij er wordt gestreefd naar meetbare resultaten. Die kunnen dan op termijn het ZERO Label gaan opleveren. Dit heeft dan weer te maken met infrastructuur en creëren van een reflex in bestuur en burgers die de veiligheid moet verbeteren. Als bestuur en de burger op één lijn komt inzake engagement rond veiligheid kunnen er pas stappen worden gemaakt, attitude is heel erg belangrijk in dit proces” aldus een verontwaardigd gedelegeerd bestuurder van OVK, Koen van Wonterghem.