Groen groepsfoto

De voorbije zes jaar heeft Groen vanop de publieksbanken het beleid van ons schepencollege, en met uitbreiding van onze gemeenteraad, regelmatig onder de loep genomen, om zo de spreekwoordelijke groene vinger aan de Ravelse pols te houden.

Soms hebben we geapplaudisseerd, soms hebben we gezwegen, soms hebben we vragen gesteld en soms hebben we bekritiseerd.

 

‘ … In andere gemeenten zien we dat verschillende partijen in een coalitie elkaar soms tegenwerken.
Dat leidt wel eens tot spanningen en gekibbel en dat kost tijd en geld.
Dan ben je beter af met een team van mensen uit dezelfde partij die in alle rust besturen… ‘
aldus Nic Andriessen ( voorzitter CD&V Ravels)

Kim Buyst ( voorzitter Groen Ravels):Groen brak echter nooit zomaar een voorstel af, maar zette er steeds een alternatief tegenover. Het ruziemaken en kibbelen lieten we aan onze kinderen over, die we ten gepaste tijden hielpen om op een herstelgerichte manier tot een oplossing te komen.’

De verkiezingsuitslagen geanalyseerd.... 

De analyse van de verkiezingsuitslagen van 2012 leert ons inderdaad dat CD&V  met 47.6% van de stemmen de grootste partij bleef en dus de schepenen leverde. Deze analyse leert ons echter ook dat 21.7% voor NVA, 19.6 % voor de dorpslijst, 5.6% voor Groen en 5.5% voor Vlaams Belang koos, en dus meer dan de helft van de Ravelse inwoners wel gewonnen was voor andere ideeën en opvattingen. De meeste van deze mensen kregen inderdaad een vertegenwoordiging in de gemeenteraad door de andere gemeenteraadsleden. Groen is echter van mening dat die gemeenteraden te dikwijls op een drafje afgehandeld werden, waardoor uitgebreide discussies met onderbouwde argumenten geen kans kregen.

Luc Quirijnen ( plaats 16 )  : ‘Uit constructieve discussies tussen mensen die niet dezelfde mening zijn toegedaan, maar bereid zijn naar elkaar te luisteren,  komen de beste oplossingen. Dit is de basis van onze democratie. Dat dit door CD&V als een risico wordt gezien voor een goed bestuur, is verontrustend te noemen.’

Daarom betreurt Groen het dat de inwoners van Ravels maar uit drie partijen kunnen kiezen op 14 oktober.
Kim Buyst ( voorzitter Groen Ravels): ‘Het zou de democratie goed doen, moest de keuze groter zijn. Zo kunnen we in Ravels komen tot een constructieve samenwerking tussen verschillende partijen wat leidt tot een breed gedragen beleid voor onze gemeente en dat kan het alleen maar beter maken voor iedereen!’

 

Folder groen lijst1000px

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren