• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
zondag 29 januari 2023

rioleringswerken bredaweg

De verkiezingscampagne in Ravels wordt hard gespeeld, hier en daar worden de feiten al wat anders geïnterpreteerd om een beeld op te hangen dat beter past in het imago van de ene of de andere partij. 

Ook over het rioleringsplan van de gemeente, waar het gemeentebestuur al jaren een planmatige aanpak bezigt is twijfel gezaaid door de oppositie. Burgemeester Luyten en zijn schepen van Openbare Werken, Van den Borne,  weerleggen de aantijgingen met reële cijfers.  

luytenDuidelijk rioleringsplan

Burgemeester Luyten: “De gemeente Ravels beschikt over een duidelijk rioleringsplan. De voorbije jaren heeft rioolbeheerder Pidpa in nauw overleg met Schepen Van den Borne een beleidsplan uitgetekend omtrent de aanleg van riolen in de komende jaren.”

Dit beleidsplan voorziet in een verdere uitbouw van het rioleringsnetwerk voor onze gemeente.

Voor de meeste straten die momenteel nog niet van riolen voorzien is , is er een project ingediend bij de VMM ( Vlaamse Milieu Maatschappij) en de overige woningen zullen een IBA aanleggen dewelke instaat voor de waterzuivering.

De gemeente  beschikt over een riooldatabank, waarin alle gegevens zijn opgeslagen en dient als informatiebron voor het indienen van nieuwe projecten.

Schepen Van den Borne: “Het centrum van de gemeente is reeds voor 81,5 % voorzien van riolering. Hiermede scoort  Ravels boven het gemiddelde van Kempische gemeenten.”

“De voorbije jaren is er een uitbreiding gebeurd van het rioleringsnet op Kampdijk-Bovenheide, Gilseinde- Weteringstraat, Sportpark Raaftuinen. Op de Merksplasseweg had een camera-inspectie plaats , waaruit bleek dat de riolen nog voldoen aan de normen en de verwachtingen.”

Projecten in de nabije toekomst.

pvdb2Goedgekeurde projecten , dwz dat de studie ingediend is en goedgekeurd en dat het de VMM is die het project , wat voor 75% subsidieerbaar is moet opstarten.

Op het programma staan nog de riolering van de Hegge, Heesdijk – Hoek, Ravels Achtereel, en Koningstraat –Meir. Riolering in de Welvaartstraat en Toekomststraat zullen in 2019 uitgevoerd worden , wat kadert in een totaal water- huishoudplan voor de Nijverheidszone Weelde Statie

Burgemeester Luyten: “De ongenuanceerde uitspraak dat  - de stront in de grachten - loopt is lichtjes overdreven. 

“Er is zeker nog werk aan de winkel “ zegt de betrokken schepen, maar er is tevens een duidelijke beleidsplan wat betreft afvalwater en daarmee zitten we perfect op schema of zelfs voorop op onze omliggende collega gemeentebesturen.

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.