• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 11 juli 2020
NIEUWTJES

Betonrapport RavelsX

Met die betonsnelheid staat onze gemeente op een weinig benijdenswaardige 34ste plaats van alle Vlaamse steden en gemeenten(dat zijn er 308).

De Vlaamse regering heeft bepaald dat er tegen 2040 geen nieuwe open ruimte meer aangesneden zal worden (vandaag is dat 6 hectare per dag), maar het zullen de steden en gemeentes zijn die de betonstop in de praktijk moeten brengen. Natuurpunt heeft de cijfers voor het eerst op gemeenteniveau berekend en gebundeld in een betonrapport. Bedoeling is om de betonstop bij gemeenteraadsverkiezingen in de lokale bestuursakkoorden te krijgen.  

De hoge betonsnelheid in Ravels lijkt het gevolg van vooral de bouw van mega-kippen-varkens-stallen en de vele verkavelingen. 

8% van de oppervlakte van Ravels is momenteel verhard. Nog 180 hectare bebouwbare oppervlakte is in gevaar. Als de huidige trend zich doorzet, dan zal die oppervlakte opgesoupeerd zijn in 2031. Hoog tijd voor actie dus. Want een verdere betonnering zal ten koste gaan van de levenskwaliteit van de mensen in Ravels. 

Wil Ravels een plattelands gemeente blijven zal er volop ingezet moeten worden op:

 • verdichten van de woongebieden en afschaffen van de woonuitbreidingsgebieden, 
 • een halt toeroepen aan de versnippering van de open ruimte en de uitbreidingen van de megastallen.

Deze denkoefening moet een plek krijgen in elk bestuursakkoord, ook in Ravels!

Beton: een Vlaams probleem

In Vlaanderen verdwijnt er elke dag 6 hectare onder het beton. In geen enkele Europese regio wordt zo kwistig met open ruimte omgesprongen. Dat dreigt onze regio onleefbaar te maken: met veel fileleed, torenhoge infrastructuurkosten, een ongezonde leefomgeving en versnipperde natuur tot gevolg. Een gebetonneerde omgeving kan zich bovendien erg slecht weren tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen: periodes van hitte, felle neerslag en overstromingen. 

 

Detail betonrapport Ravels

 

Betonrapport natuurpunt

pdfbetonrapport-natuurpunt-2018(1).pdf22.81 MB28/09/2018, 09:28