• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
zondag 15 september 2019

De Thomas More-opleidingen in Turnhout hebben een regionale functie. Ook studenten uit Ravels bezoeken deze hogeschool, waaronder de lerarenopleidingen voor het lager en secundair onderwijs. Juist de lerarenopleidingen krijgen in een zeer recente beleidsevaluatie er van langs. Pas morgen (5 oktober 2013) maakt minister Pascal Smet de conclusies van het rapport bekend maar dagblad De Standaard mocht het document al inkijken en publiceerde een artikel onder de kop 'Niveau nieuwe studenten lerarenopleiding is zorgwekkend'.

Eén student kwam zeer recent in positieve zin in de publiciteit. Rens Grooten beschilderde de evenementencaravan die vanaf 1 januari 2014 voor verenigingen en buurtcomités in Arendonk, Baarle-Hertog, Merksplas en Ravels beschikbaar is en gisteren (3 oktober 2013) in De Wouwer te Ravels werd voorgesteld. Grooten is student plastische opvoeding aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout. John Maes, strategisch directeur lerarenopleiding Thomas More, schoot na de publicatie van De Standaard meteen in de pen en verspreidde een persbericht waarin hij de klachten weerlegt. Zo benadrukt hij dat het aantal studenten uit het algemeen secundair onderwijs (ASO) in de lerarenopleidingen niet is gedaald. Voor de opleiding Leraar Kleuteronderwijs is tussen 2005 en 2012 het aantal ASO-afgestudeerden met 45 procent gestegen. Voor de Lerarenopleiding Lager Onderwijs zou het aantal studenten uit het ASO met zelfs 102 procent zijn gegroeid en voor de Lerarenopleiding Secundair Onderwijs gaat het om een groei van 47 procent ASO-afgestudeerden. Maes vindt ook dat de Lerarenopleidingen van Thomas More er alles aan doen om de uitstroomkwaliteit te bewaken.

Maes hekelt echter het onderwijsbeleid van de Vlaamse overheid want die zou in de praktische begeleiding van leraren falen. Vooral beginnende leraren zijn daar de dupe van. De mentoruren zijn namelijk afgeschaft waardoor veel scholen met weinig beleidsruimte kampen en er een relatief grote uitval van leraren is. Hogeschool Thomas More zegt echter nog steeds professionalisering aan te willen bieden, met name voor leraren die beginnende collega's willen begeleiden, ondersteunen en coachen. Dit jaar zijn zeventien ervaren leraren uit de Provincie Antwerpen in Vorselaar met de postgraduaatsopleiding gestart.