• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
zondag 15 september 2019

SAVE logoHet gemeentebestuur van Ravels en de lokale politie zetten zich actief in voor meer verkeersveiligheid in uw gemeente. In het kader van het SAVE-charter dat het gemeentebestuur van Ravels ondertekende op 20 december 2011, worden maandelijks de resultaten van de snelheidsacties van de lokale politie Kempen Noord-Oost gepubliceerd. Men maakt ook werk van een actief sensibilisatie- en educatiebeleid rond verkeersveiligheid. De gemeente Ravels krijgt een jaar lang begeleiding van OVK  om een Actieplan Verkeersveiligheid uit te werken. De politie drijft ook het aantal controles op aan gevaarlijke punten om automobilisten aan te zetten tot trager rijden. (voor overzicht klik "lees meer")

OVK, de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, is een lotgenotenvereniging die families van jonge verkeersslachtoffers ondersteunt. Het Actieplan Verkeersveiligheid omvat onder meer bijzondere aandacht voor voetgangers en fietsers bij de (her)aanleg van wegen.

Hieronder vind je een lijst met de controles van de maand april 2012 in onze gemeente.

Datum   Uren                 Plaats                    Gecontroleerd     Overtredingen

09 Apr 1339-1456 Ravels, Klein Ravels 19            702                      61
09 Apr 1507-1546 Ravels, Prinsenlaan 73            433                      13
11 Apr 1331-1508 Ravels, Geeneinde 20              396                     47
11 Apr 1518-1643 Ravels, Bredaseweg 55            640                    100
16 Apr 1717-1811 Ravels, Singelstraat 74            122                     44
18 Apr 0857-1015 Ravels, Kerkstraat 36               275                    56
18 Apr 1038-1144 Ravels, Tilburgseweg 31          612                     48