• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
donderdag 6 oktober 2022

Politiek

VERKIEZINGSDEBAT

Aan de leden van de politieke partijen die willen opkomen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober.
Geachte dames en heren,

Op 14 oktober a.s. worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een belangrijk moment in 2012 voor alle inwoners van onze gemeente Ravels! Gemeentelijke functionarissen en mandaten hebben immers grote invloed op ons dagelijkse leven en het lokale ondernemersklimaat.

Gaan partijen voor een economisch sterke gemeente? Zal de gemeente echt greep krijgen op de problematiek in de gemeente of worden deze kwesties boven onze hoofden, op federaal niveau beslist? Ongetwijfeld bent u zeer benieuwd met welke wapenfeiten de verschillende partijen u als kiezer aan zich willen binden.

 

Zopas is ook in onze gemeente een afdeling van de NVA opgericht. Toen vorig jaar aan de populariteit van Bart De Wever geen einde leek te gaan komen gingen her en der in de gemeente al stemmen op die zich publiekelijk afvroegen hoe lang het zou duren vooraleer ook in Ravels deze Vlaams nationalistische partij zijn hoofd boven water zou steken en nu is het dan zover. Guido Mijlemans uit Weelde heeft het vuur aan de NVA lont gestoken en ook  Els Hermans, die reeds eerder in de gemeenteraad van Ravels zetelde heeft zich reeds achter de idealen van de partij van Bart De Wever geschaard.

De N-VA is een service partij. Dienst aan de bevolking door verdraagzame, eerlijke en gedreven mensen uit eigen streek. Als de bevolking ons in het zadel wil zetten voor een nieuwe Vlaamse inbreng in de politiek, kan zij rekenen op een deskundige en onvoorwaardelijke steun van Bart De Wever en de Vlaamse regering. De N-VA weet als geen andere partij wat de Vlaming wil en zal krijgen.

Onze gemeente krijgt de mogelijkheid van de federale overheid om 48 hectare van het militair domein aan het Geeneinde in Weelde voor drie miljoen euro te kopen. Ravels heeft daarbij een voorkooprecht. Vlaanderen kondigde onlangs aan steun te verlenen voor het voorbereiden van de herbestemming van 11 militaire kazernes, waaronder de militaire zone in Weelde. De gemeente onderzoekt nu of ze het domein kan kopen om de loodsen daarna ter beschikking te stellen aan lokale handelaars of deels te gebruiken voor lokale recreatie. Nog tot eind eind mei doet een deel van het gebied nog dienst als transitcentrum voor asielzoekers.

Naar aanleiding van het debat dat vorige week werd gevoerd in de schoot van de gemeenteraad van 8 november acht de VLD het gepast om de bevolking van Weelde in te lichten over hun officiële standpunt. Daarom ook dat ze als fractie vorige week de volgende 9 punbten toevoegden op de agenda van de gemeenteraad van 08/10, ziehier hun argumentaite : Namens de open Vld fractie wensen wij volgend punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van maandag 8 november aanstaande.   "Project tijdelijke opvang vluchtelingen op een deel van het oud militair domein van Weelde"

Jan_Van_GilsvannootenIn sepember diende de gemeente Ravels een verzoek in bij de overheid om ere-titels toe te kennen aan Leo Van Nooten en Jan Van Gils. Nu heeft de overheid de daad bij het woord gevoegd en heeft zij bij monde van Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Geert Bourgeois de titel van ere-burgemeester toegekend aan gewezen burgemeester Leo Van Nooten en deze van ere-schepen aan Jan Van Gils, die liefst 25 jaar schepen van Ravels was. Zowel Van Nooten als Van GIls, partijgenoten binnen de CD&V, hebben vandaag nog steeds de functie van gemeenteraadslid.

Walter_LuytenOnze burgemeester, Walter Luyten, heeft gereageerd op het feit dat de site van defensie in onze gemeente (vroeger dienstdoend als Navo-basis) mogelijk zou worden omgebouwd tot een opvangcentrum voor nieuwe asielzoekers. Hij vertelde daarmee absoluut niet blij te zijn, vooral omdat Ravels als uitgestrekte plattelandsgemeente hierop niet is voorbereid.

De verkiezingen in België op 13 juni 2010 hebben een politieke aardverschuiving veroorzaakt, da's een feit. Na de zwarte zondagen in de jaren '90, werd dit een gele zondag. De Vlaamse kiezers hebben duidelijk gekozen voor een confederale staatsstructuur, al heeft de crisis niet enkel hier, maar in heel Europa de regeringspartijen geen windeieren gelegd. Overal werden de bewindslui daarop afgerekend.

Wat onze regio betreft heeft de enige Ravelse kandidaat het niet slecht gedaan. Hans Heylen, 16de op de Kamerlijst van CD&V voor de kieskring Antwerpen, behaalde een persoonlijke score van 3138 stemmen. Binnen ons Kanton Arendonk behaalde hij zelfs 870 bolletjes, goed voor een 10de plaats in de ranking van alle voorkeurstemmen. Daarin gaan enkel "grote namen" hem voor. De Ravelse CD&V-partijvoorzitter mag dan ook tevreden zijn over deze uitslag. Klik op "lees meer" om de top 10 van voorkeurstemmen van het Kanton Arendonk te zien.