• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zaterdag 6 juni 2020
 boerenprotest front
Gisteren voormiddag zijn tientallen landbouwgezinnen  samen gekomen op het bedrijf van de familie van Bijsterveld in Weelde.
Al deze bedrijven kampen met uiterst onzekere toekomstperspectieven. Met dit initiatief van de Landbouwadviesraad vragen deze verenigde Ravelse landbouwers, die een te hoge impact zouden hebben op nabijgelegen natuurgebieden, aandacht voor hun zeer precaire situatie.
 
Vorig jaar keurde de Vlaamse Regering een aanpassing van het Natuurdecreet goed: de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierdoor werden eensklaps enkele duizenden  landbouwers in Vlaanderen beperkt in de ontwikkeling van hun bedrijf.
 

Elke landbouwer met dieren wordt voortaan gecatalogeerd in een kleurencategorie:

-Landbouwers met een rode kleur: zij hebben geen ontwikkelingsmogelijkheden meer en bovendien kunnen ze maar blijven verder boeren tot de einddatum van de lopende vergunning. 
-Landbouwers met een oranje kleur: zij hebben nog wel ontwikkelingsmogelijkheden, maar hiervoor moet het bedrijf 30% dalen in ammoniakemissie. Wanneer hun vergunning afloopt, zal er hoe dan ook 30% moeten gedaald worden in ammoniakemissie om verder te kunnen blijven doen.
-Landbouwers met een groene kleur: zij hebben nog ontwikkelingsmogelijkheden zonder een daling in ammoniakemissie, op voorwaarde dat ze in de groene categorie blijven.
-Landbouwers met een blauwe kleur: hiervoor kon om de één of andere redenen geen berekening gemaakt worden. Deze landbouwers moeten zelf een herberekening laten uitvoeren, zodat ook zij een code rood, oranje of groen ontvangen.
 

200 landbouwers met dierenbedrijven.

In de gemeente Ravels zijn er ruim 200 landbouwers met dieren. Hierbij zijn er 34 landbouwers die de code rood of oranje hebben gekregen. Omdat niet alle berekeningen (correct) zijn uitgevoerd, blijken er in werkelijkheid eerder een 40-tal landbouwers te zijn in Ravels met de code rood of oranje. Opvallend hierbij is dat in onze gemeente veel jonge landbouwers getroffen zijn. Zij staan nog volop in de ontwikkeling van hun bedrijf.
 
Het begint meer en meer tot de landbouwers door te dringen dat hun bestaanszekerheid is gehypothekeerd. De bedrijven met code rood staan voor een sluiting van hun bedrijf. De bedrijven met code oranje staan voor enorm zware financiële inspanningen om te mogen verder boeren. En zelfs de bedrijven met code groen zijn niet zeker. Zij kunnen bij een verdere ontwikkeling mogelijk ook voor deze financiële inspanningen komen te staan. 
Bovendien staat elk gemiddeld landbouwbedrijf in Vlaanderen in voor ruim 7 voltijdse jobs (personeel, toeleveranciers, afnemers, …). Voor de gemeente Ravels, waar landbouw de belangrijkste economische activiteit is, betekent dit bijgevolg dat er honderden jobs worden bedreigd.
De Ravelse landbouwers, gesteund door het schepencollege, zullen aandacht blijven vragen, in de hoop dat de Vlaamse regering  ook rekening wil houden met hun bezorgdheden. Niet alleen hun bedrijf, hun inkomen, hun toekomst staat op het spel, ook dat van honderden anderen.
 
Namens de Gemeentelijke Landbouwadviesraad van Ravels
De voorzitters 
 
Beyens Leo                 Bols Jos